Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2962
Title: Uluslararası İlişkilere Rusya’nın Gözüyle Bakmak
Other Titles: Russia’s Perspective On International Relations
Authors: İsmayıl, Toğrul
Tatlı, Uğur
291174
Keywords: Russian Federation
Foreign Policy
International Relations
Rusya Federasyonu
Dış Politika
Uluslararası İlişkiler
Issue Date: 2018
Publisher: Trakya University
Trakya Üniversitesi
Source: İSMAYIL, T., & TATLI, U. (2018). ULUSLARARASI İLİŞKİLERE RUSYA'NIN GÖZÜYLE BAKMAK. Trakya University Journal of Social Science, 20(1).
Abstract: The International Relations discipline has progressed with Western-style thought system in terms of foundation and development. Nonetheless, the non-Western world still has works on international relations. This study will examine the foreign policy of the Russian Federation, which has an important place in world politics in history and today, the Russian conceptualization of international relations and its educational process. Conceptualization and education processes show various differences from others. These differences will help to diversify the perspective of the International Relations discipline in Turkey.
Uluslararası İlişkiler disiplini, kuruluşu ve gelişimi itibariyle Batı tarzı düşünce sistemiyle ilerlemiştir. Buna rağmen Batı dışı dünyanın da uluslararası ilişkiler üzerine çalışmaları mevcuttur. Bu çalışma tarihte ve günümüzde dünya politikasında önemli bir yere sahip olan Rusya Federasyonu’nun dış politikasını, uluslararası ilişkiler üzerine kavramsallaştırmasını ve eğitim süreçlerini ele alacaktır. Kavramsallaştırma ve eğitim süreçleri kendine has çeşitli farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar Türkiye’de Uluslararası İlişkiler disiplinindeki bakış açısının çeşitlenmesine yardımcı olacaktır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/286988
https://doi.org/10.26468/trakyasobed.437647
https://hdl.handle.net/20.500.11851/2962
ISSN: 1305-7766
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / Department of Political Science and International Relations
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.