Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2963
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKardaş, Şaban-
dc.date.accessioned2019-12-25T14:34:56Z
dc.date.available2019-12-25T14:34:56Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationKARDAŞ, Ş. (2019). İNSAN HAKLARI SİYASETİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER: REALİST TEMELLERİ YENİDEN DÜŞÜNMEK. Muhafazakar Dusunce/Conservative Thought, 15(56).en_US
dc.identifier.issn1304-8864
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/347302-
dc.identifier.urihttps://www.muhafazakar.com/uploads/articles/56/8.pdf-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/2963-
dc.description.abstractHuman rights has acquired a widely recognized international status since the Universal Declaration of Human Rights through the activities of some states, international organizations and NGOs, and has been incorporated into the foreign policy making of some states. Human rights has been renowned as one of the major forces influencing the development of international relations and international law. Nonetheless, the incorporation of human rights problematic into the practice of international relations and foreign policy making poses some theoretical, normative and practical difficulties, considering the founding norms and practices of modern international system. This article elaborates the tension between human rights and foreign policy, and traces the roots of this problematic relationship by going back to the founding tenets of realism, the dominant approach to the study of international relations and foreign policyen_US
dc.description.abstractnsan hakları sorunsalı bazı devletler, uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşlarının eylemleri sayesinde İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nden bu yana günümüz uluslararası ilişkilerinde kendine yer edinmiş ve bazı devletlerin dış politika yapım sürecine dahil olmuştur. İnsan hakları uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukukun gelişimini etkileyen temel güçlerden biri olarak kabul edilmektedir. Yine de insan hakları sorunsalının uluslararası ilişkiler pratiğine ve dış politika yapım sürecine dahil edilmesi, modern uluslararası sistemin kurucu normları düşünüldüğünde, bazı teorik, normatif ve pratik güçlükler sunmaktadır. Bu çalışma insan hakları ve dış politika arasında varolan bu gerilimi tasvir edip, uluslararası ilişkiler ve dış politika çalışmalarında hakim yaklaşım olan realizmin temel ilkelerine bakarak, bu problemli ilişkinin kökenlerinin izini sürmeyi amaçlamaktadır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKadim Yayınlarıtr_TR
dc.relation.ispartofThe Journal Of Conservative Toughtsen_US
dc.relation.ispartofMuhafazakar Düşünce Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectInternational Relationsen_US
dc.subjectRealismen_US
dc.subjectHuman Rightsen_US
dc.subjectUluslararası İlişkilertr_TR
dc.subjectRealizmtr_TR
dc.subjectİnsan Haklarıtr_TR
dc.titleİnsan Hakları Siyaseti Ve Uluslararası İlişkiler: Realist Temelleri Yeniden Düşünmeken_US
dc.title.alternativeHuman Rights Policy And International Relations: Revisiting Realist Foundationsen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Political Science and International Relationsen_US
dc.departmentFakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümütr_TR
dc.identifier.volume15
dc.identifier.issue56
dc.identifier.startpage121
dc.identifier.endpage150
dc.authorid0000-0002-0770-8971-
dc.institutionauthorKardaş, Şaban-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinidTXpRM016QXlNZz09-
dc.identifier.trdizinid347302en_US
item.grantfulltextnone-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextNo Fulltext-
item.openairetypeArticle-
crisitem.author.dept04.04. Department of Political Science and International Relations-
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / Department of Political Science and International Relations
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

46
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.