Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/307
Title: Özgün fotonik dalga kılavuzlarının ışığın hızını yavaşlatmak gayesiyle tasarımı ve bu tasarımların biyosensör alanına uyarlanması
Other Titles: Designing novel photonic waveguides for slow light and biosensor applications
Authors: Kurt, Hamza
Ayaş, Lokman
Keywords: Fotonik Kristal
Photonic Crystals
Fotonik Kristal Dalga Kılavuzu
Photonic Crystal Waveguides
Kare Örgü Fotonik Kristal
Üçgen Örgü Fotonik Kristal
Işığın Yerelleşmesi
Light Localization
Keskin Rezonans
Sharp Resonance
Mod Dönüşümü
Mode Converter
Oluklu Dielektrik Dalga Kılavuzu
Corrugated Dielectric Slab Waveguide
Küçük Yasaklı Bant Aralığı
Mini-stop Band
DEMUX
Yavaş Işık
Slow Light
Parametre Taraması
Grup Hızı Dağılımı
Group Velocity Dispersion
Biyosensörler
Biosensor
Issue Date: 2011
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Photonic crystals (PCs) are one of the most famous topics in recent years and many researchers all around the world are engaged in research on this topic. Thanks to control the properties like velocity, direction and phase of the light PCs can be used in the field of optical telecommunication, medical applications and electronic circuit elements. PCs have many advantages from the recent electronic components. A few of them are lack-of warm-up problem, high speed data transfer, can be working in room temperature and have small dimensions. With these advantages PCs may replace place of electronic components in the future. In this thesis, properties of square and triangular lattice PCs are investigated by finite difference time domain (FDTD) method and plane wave expansion method (PWEM). A symmetrically corrugated slab placed at the center of the square lattice PC and investigated its features. In its dispersion diagram at photonic band gap (PBG) a sharp resonance point has detected in an odd mode. Using this mode light can be localized inside the PC at the corresponding sharp resonance frequency. In real life there aren’t an odd mode source so to use the property found with the PC in real life an even to odd mode converter has to be designed. Mode converter part designed with changing air holes radii at one side of the corrugated dielectric slab. In the second part of this study a single sided corrugated dielectric slab placed at the center of square lattice PC and investigated its features. Mini-stop band (MSB) property has found in the PC’s dispersion diagram. At the edge of the MSB region we found 30dB drop in transmission in a 4nm wavelength interval. According to this property PC can split different frequencies which can propagate inside PC with different corrugation radius. From these results a DEMUX design has shown in the study. In the third part of this study using triangular lattice photonic crystal, a way to obtain large bandwidth, constant group index and low group velocity dispersion (GVD) for slow light applications has shown. After changing the radius of air holes at the sides of the waveguide and at the background, figure of merit raise up to approximately 0.30 for appropriate air hole radius values.
Son yılların popüler konuları arasında yer alan fotonik kristallerle ilgili dünya genelinde birçok araştırmacı tarafından araştırmalar yapılmaktadır. Işığın hızı, yönü, fazı gibi özelliklerinin değiştirilebildiği fotonik kristaller bu özellikleri sayesinde haberleşme, tıp alanı, elektronik devreler gibi bir çok alanda kullanılmaya uygundurlar. Günümüzdeki elektronik elemanlardan ısınma probleminin olmaması, çok daha hızlı veri iletişiminin gerçekleştirilmesi, oda sıcaklığında çalışabilmeleri ve çok küçük boyutlara sahip olmaları gibi birçok üstün özelliğe sahip olan fotonik kristallerin gelecekte elektronik elemanların yerini alması bekleniyor. Bu tez çalışmasında, kare ve üçgen örgü yapısındaki fotonik kristallerin özellikleri sonlu farklar zaman düzlemi (FDTD) metodu ve düzlemsel dalga açılım metodu (PWEM) kullanılarak incelenmiştir. Kare örgü fotonik kristal ortasına çift taraflı simetrik oluklu dielektrik levha yerleştirilmiştir. Oluşturulan yapının bant diyagramında bulunan keskin rezonans özelliği kullanılarak belli bir frekanstaki tek mod profiline sahip ışığın yerelleşmesi sağlanmıştır. Yapının pratikte kullanılabilmesi için çift modu tek moda dönüştüren bir yapı yapının tek tarafında bulunan oluk yarıçapları değiştirilerek oluşturulmuştur. Çalışmanın başka bir aşamasında kare örgü yapısında fotonik kristal ortasına tek tarafı oluklu fotonik kristal yerleştirilmiş yapının özellikleri analiz edilmiştir. Yapılan analizlerle yapının küçük yasaklı bant aralığının olduğu görülmüştür. Buna bağlı olarak iletim bandında 4nm gibi dar bir dalga boyu aralığında 30 dB düşüşün olduğu gözlenmiştir. Ortaya çıkan bu özelliklerle oluşturulan yapının farklı oluk yarıçap değerleri için farklı frekans aralıklarını doğru bir şekilde ayırabilmektedir. Barındırdığı bu özellikleri sayesinde yapının DEMUX olarak tasarlanabileceği gösterilmiştir. Yukarıdakilere ilave olarak yaptığımız bir çalışmada ise üçgen örgü fotonik kristal kullanılarak dalga kılavuzu komşuluğundaki ve zemin üzerindeki hava boşluk yarıçap parametreleri taranmıştır. Yapılan çalışmayla yüksek grup hızı, düşük grup hızı dağılımı ve yüksek bant genişliğine sahip yapı tasarlanması için bir yol gösterilmiştir. Analizler sonucunda dalga kılavuzu komşuluğundaki ve diğer hava boşlularının yüksek yarıçap değerlerinde grup indeksi ile bant genişliği çarpım değeri 0.30 değerine kadar yükseltilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/307
Appears in Collections:Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Electrical & Electronics Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TZ000254.pdf4.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

4
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.