Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/326
Title: Restful web servisleri ile ontoloji sorgulama
Other Titles: Querying ontologies using restful web services
Authors: Doğdu, Erdoğan
Maboçoğlu, Abdülhamit
Keywords: Semantik web
Semantic web
Anlamsal web
Restful
Web servisleri
Ontoloji
Ontology
Owl
Rdf
Issue Date: 1-Jan-2010
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı - Bilgi Teknolojileri Bilim Dalı
Abstract: Semantik veya Anlamsal Web, günümüzde web alanında yaşanan en önemli gelişmelerden birisidir. Web’de anlamsız denen türde bilgiler arama motorlarınca kelime bazlı arama ve web belgeleri arasındaki anlamsız bağlantılar takip edilerek bulunabilmektedir. Bunun yetersizliği başta fark edilmiş ve geliştirilen semantik web teknolojileri bu boşluğu dolduracak görünmektedir. Semantik web yalnızca web tabanlı sistemler için değil diğer bilgi sistemleri için de önemli bir veri modeli ve bilgi işleme alternatifi oluşturmaktadır. Semantik Web’de kapsamlı veri modelleri ontolojilerde oluşturulmaktadır. Ontoloji belli bir alanda kullanılan veri türleri ve bunlar arasında ilişkileri tanımlayan bir yapıdır. Ontoloji tanımlama dilleri RDF, RDFS, OWL bu konuda geliştirilmiş web standartları olarak akademi ve endüstride kabul görmektedir. Ontoloji, semantik web tabanlı sistemler için bir tür şema işlevi görmektedir. Ontolojiler bu iş için geliştirilmiş özel araçlar kullanılarak oluşturulabilmektedir ve sorgulanabilmektedirler. Bu tezde ontoloji tanım ve verilerinin sorgulanması ve oluşturulması için geliştirdiğimiz RESTful web servisleri tabanlı bir protokol ve web-tabanlı gerçekleştirimi sunulacaktır.
Semantic web is the most important technology development nowadays in web technologies area. In the web, information is extracted from the current web via keyword-based search and following the meaningless links between the documents using web search engines. It is noticed that this will be insufficient at the very beginning with the ever growing web and semantic web has the promise to fix this. Semantic web provides an important data model and information processing alternative not only for the web-based but for all other information processing systems as well. In the semantic web, comprehensive data models are constructed in the ontologies. Ontology is a data definition model for the data types and relationships in a specific domain. Ontology definition languages RDF, RDFS, OWL are the current web standards that are accepted in the academia and the industry. Ontology constitutes a schema for the semantic web-based systems. Ontologies are constructed and queried using specialized tools developed for his purpose. In this thesis we present a RESTful web services-based protocol and its implementation that is developed to define and query ontology definition and data.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/326
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Computer Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TZ00138.pdf1.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

42
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

8
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.