Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3330
Title: Celestina: Calisto Ve Melibea’nın Trajıkomedyası’nda Ortaçağ Ve Rönesans Arasında Kalmış Birey Ve Kadın
Other Titles: Individual And Woman Between Middle Ages And Renaissance In La Celestina: Tragicomedy Of Calisto Y Melibea
Authors: İlker, Nur Gülümser
Keywords: Spanish literature
Middle Ages
Renaissance
individual
woman
İspanyol edebiyatı
Ortaçağ
Rönesans
birey
kadın
Issue Date: 2017
Publisher: Selçuk University
Selçuk Üniversitesi
Source: İLKER, N. G. (2017). CELESTINA: CALISTO VE MELİBEA’NIN TRAJIKOMEDYASI’NDA ORTAÇAĞ VE RÖNESANS ARASINDA KALMIŞ BİREY VE KADIN. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (37), 343-350.
Abstract: La Celestina: Calisto and Melibea's Tragicomedy, one of the most important works of the Spanish Literature as it deals with the conflict between the medieval society and the individual, gains importance also in the face of the Renaissance. We witness the supremacy of the norms of the society over the individual, while the writer Fernando de Rojas skillfully and delicately created the characters, focusing on the individual perception of the period. At the same time, in the work that emphasizes the point of view towards the women, universal subjects are presented to the reader by being processed with the human nature and the instincts. In the work, young Calisto -who has become a slave of his passions-, Melibea –pure, naive, faithful to the traditions-, the love lived exaggeratedly between them and the elder magician Celestina –in whom we witness extreme desires and emotions- are criticized. The work with the characters being punished as a result of their inappropriate actions that cannot be accepted by the society is thus a didactic text. In the mentioned work, the individual and the woman between the Middle Ages and the Renaissance as the subject of the text will be discussed and examined.
İspanyol Edebiyatının Ortaçağ toplumu ve bireyi arasındaki çatışmayı ele almasıyla en önemli eserlerinden biri olan Celestina: Calisto ve Melibea’nın Trajikomedyası, Rönesans’a dönmüş yüzüyle de önem kazanmaktadır. Yazar Fernando de Rojas’ın ustalıkla ve incelikle yarattığı karakterler vasıtasıyla, dönemin birey algısına odaklanırken, toplumun normlarının bireyler üzerindeki üstünlüğüne tanık oluruz. Aynı zamanda kadına karşı olan bakış açısının da vurgulandığı eserde, evrensel konular gün yüzüne çıkarken, insan, doğasıyla ve içgüdüleriyle işlenerek okuyucuya sunulur. Eserde genç, tutkularının kölesi olmuş Calisto ve saf, geleneklerine bağlı Melibea’nın aşkıyla ve de yaşlı büyücü Celestina’nın tamahkârlığıyla insani duyguların aşırıya kaçması eleştirilir. Topluma uygun olmayan eylemler sonucunda cezalandırılan karakterleriyle eser, didaktik bir metin olma özelliği taşımaktadır. Çalışmanın konusu olarak sözü geçen eserdeki birey ve kadın, Ortaçağ ve Rönesans arasında kalmış olarak ele alınacak ve incelenecektir.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/292466
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3330
http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/725
ISSN: 2458-908X
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection
Yabancı Diller Bölümü / Department of Foreign Languages

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Celestina.pdf287.54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

134
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

10
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.