Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3332
Title: Mutfakta Edebiyat: Laura Esquıvel’in Acı Çikolata Adlı Eserinde Yemek Kültürü Ve Duyguların Etkileşimi
Other Titles: Culinary Literature: Interplay Between Food Culture And Emotions In Laura Esquivel’s Like Water For Chocolate
Authors: Tekin, Burcu
Keywords: Food culture
Laura Esquivel
Latin America
emotions
Like Water for Chocolate
Yemek kültürü
Latin Amerika
duygular
Acı Çikolata
Issue Date: 2017
Publisher: Selçuk University
Selçuk Üniversitesi
Source: Tekin, B. MUTFAKTA EDEBİYAT: LAURA ESQUIVEL’İN ACI ÇİKOLATA ADLI ESERİNDE YEMEK KÜLTÜRÜ VE DUYGULARIN ETKİLEŞİMİ. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (37), 131-140.
Abstract: Food is not only a physiological nutritional need for the individual who was born with basic needs such as eating and sleeping, but it is also an emotional and cultural necessity. Cooking, presenting and consuming the food through diffrent practices/rituals enable every society to establish and develop its own food culture. Hence, food, which is indispensible for the continuation of life, also impacts the lifesyles of societies culturally. Food culture, acting as a mirror for the development of social environment within the community, is inherited from generations systematically through oral and written communication. Emotions are one the most important motivations in transferring information, orally or in written forms, such as various recipes and information related to food culture like culinary culture and table manners. For this reason, it is natural that the relation between food culture and emotions becomes ordinary. Likewise the strong influence of a delicious dish to human nature and behaviours, a similar impact can be seen in the reflection of individual’s innerself to food when cooking or presenting it. The purpose of this study is to examine the interplay between food culture and emotions in Like Water For Chocolate, the book of Laura Esquivel, who is a prominent figure in contemporary Latin American literature, born in Mexico, and present this interplay with examples and reflection and reactions in individual’s innerself from the book.
Açlık, tokluk ve uyku gibi en temel ihtiyaçlarla doğan birey için yemek, sadece fizyolojik bağlamda beslenme değil, aynı zamanda hem duygusal hem de kültürel bir gereksinimdir. Besinlerin farklı uygulamalar yardımıyla pişirilmesi, sunulması ve tüketilmesi her toplumun kendi yemek kültürünü oluşturmasını sağlamış, yaşamın devamı için elzem olan yemek toplumların yaşam biçimlerini de kültürel anlamda etkilemiştir. Yemek kültürü nesilden nesile sözel iletişim ve yazılı iletişim yardımıyla sistematik bir biçimde aktarılır. Aktarılan çeşitli tariflerin, mutfak kültürü ve sofra adabı gibi yemek kültürüne ilişkin bilgilerin iletilmesindeki önemli çıkış noktalarından biri de duygulardır. Lezzetli bir yemeğin veya besinin insan doğasına ve davranışlarına etkisi ne kadar kuvvetliyse, yemek pişirirken veya yemeği sunarken bireyin iç dünyasının yemeğe yansımasının da benzer bir etkisi olduğu söylenebilir. Bu nedenle yemek kültürü ve duygular arasındaki ilişkinin olağan bir hal alması da doğaldır. Bu çalışmanın amacı Meksika doğumlu çağdaş Latin Amerika edebiyatının öne çıkan yazarlarından Laura Esquivel’in Acı Çikolata adlı eserinde yemek kültürü ve duygular arası etkileşiminin araştırılması ve bu etkileşim sonucu bireyin iç dünyasında oluşan yankı ve tepkilerin eserden alınan örneklerle sunulmasıdır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/292372
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3332
http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/755
ISSN: 2458-908X
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection
Yabancı Diller Bölümü / Department of Foreign Languages

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MutfaktaEdebiyat.pdf325.3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

128
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

92
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.