Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3335
Title: Futurism in Spanish Literature
Other Titles: İspanyol Edebiyatında Fütürizm
Authors: İlker, Nur Gülümser
Keywords: Futurism
Spanish Literature
Ramón Gómez de la Serna
Gabriel Alomar
Marinetti
Fütürizm
İspanyol Edebiyatı
Issue Date: 2018
Publisher: University of Gaziantep
Source: İLKER, N. G. (2018). Futurism in Spanish Literature. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17(1), 88-94.
Abstract: At the beginning of the 20th century, a group of authors, poets and artists known as “Vanguardistas” (modernists) paved the way for modern movements in art and literature in Spain. Inspired by the Italian poet Filippo Tomasso Marinetti, the Futurism movement quickly showed its influence in Spain as well as other countries. It rose to prominence due to its original and dynamic perceptions as well as its appreciation of modernism. As the world is constantly changing, old traditions, lifestyles, outdated ideas as well as previous attitudes, perceptions, styles and movements in literature and art should be abandoned in favor of newer, more original and current ones. This point of view is especially clear in the works of Ramón Gómez de la Serna. Italian Futurism suggests that previous ideas, literary styles and lifestyles cannot have strong links with the present and it is a challenge that makes it difficult to open the doors for the future. Based on this idea and adding different points of view, the Spanish writers aimed at building an original Futurism with its roots in the past but focusing on the future. Spanish intellectuals protested the oppression and censorship of the ruling order in that period, benefiting from the innovative style and perceptions of Futurism in literature.
XX. yüzyılın başlarında İspanya’da “Vanguardistas”(yenilikçiler) diye adlandırılan bir grup yazar, şair ve sanatçı, İtalyan şair Filippo Tomasso Marinetti’nin etkisiyle, sanatta ve edebiyatta yenilikçi akımlara kapı açmışlardır. Sürrealizm, Dadaizm, Ultraizm gibi akımların başını çeken Fütürizm, yenilikçi algının öncülerindendir. İtalya kökenli Fütürizm akımı, etkisini diğer ülkelerde olduğu gibi İspanya’da da çok geç olmadan göstermiştir. Özgün ve dinamik bir algıya sahip olan akım, aynı zamanda Modernizme olan övgüsüyle ön plana çıkmaktadır. Dünya sürekli değişmektedir. Eski gelenekler, yaşam biçimleri, fikirler, edebi ve sanatsal alandaki önceki tutumlar ve anlayışlar, tarzlar, akımlar devam ettirilmemeli; daha yeni, daha özgün ve daha güncel olana yönelinmelidir. Bu düşünce yapısı üzerine kurulmuş olan Fütürizm, kısa zamanda -Ramón Gómez de la Serna’nın eserleri başta olmak üzere- etkisini İspanyol Edebiyatında da göstermeye başlar. İtalyan Fütürizmine göre geçmişten gelen düşüncelerin, edebi tarzların ve yaşantıların güncellikle güçlü bir bağlantısı olamaz ve bu geleceğe açılan kapıları zorlayacak bir unsur olacaktır. Özgün ve yeni olana yönelen Fütürizm, bu yönüyle isyankâr tutum ve kurulu düzene bir başkaldırı niteliğindedir. 1908 senesinden itibaren Serna ile kendini gösteren akım, aydın yazarların düzenledikleri edebi toplantılarda başlayarak çeşitli dergilerle ismini duyurmaya ve kabul görmeye başlar. İspanyollar tarafından, geçmişle bağını tümden koparmadan geleceğe yönelmiş özgün bir Fütürizm inşa etmek amaçlanmıştır. Dönemin baskıcı ve sansürcü yönetimine karşı çıkan İspanyol aydınları, edebiyatta Fütürizmden faydalanarak, süregelen düzene yenilikçi bir tarz ve anlayışla karşı koymayı amaçlamışlardır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/300051
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3335
https://dergipark.org.tr/tr/pub/jss/issue/34057/319852
ISSN: 1303-0094
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Yabancı Diller Bölümü / Department of Foreign Languages

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Futurism.pdf585.73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

154
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

10
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.