Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3350
Title: Ankara Etnografya Müzesi Koleksiyonu’nda Yer Alan Art Nouveau Üsluplu Yıldız Porselenleri
Other Titles: Art Nouveau Yıldız Porcelains Exhibited at Ankara Ethnography Museum Collection
Authors: Aydın, Altay, Suna, Canan
29472
Keywords: Yıldız Imperial Porcelain Factory
Ankara Ethnography Museum
Art Nouveau
Porcelain
Vase
Yıldız Çini Fabrika-i Hümayunu
Ankara Etnografya Müzesi
Porselen
Vazo
Issue Date: 2014
Publisher: Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Source: Aydın Altay, S. C. Ankara Etnografya Müzesi Koleksiyonu’nda Yer Alan Art Nouveau Üsluplu Yıldız Porselenleri. Ankara Araştırmaları Dergisi, 2(2), 236-245.
Abstract: Yıldız Çini Fabrika-i Hümayunu (Yıldız Imperial Porcelain Factory) was established on the orders of Sultan Abdulhamid II at the beginning of the 1890s in the Yıldız Palace garden. While this was an important step in the history of Ottoman industry it also created a prestige against western societies. From the date the production was started in 1894 until it was closed in 1909, unique works of the Ottoman modernization era have been produced at Yıldız Çini Fabrika-i Hümayunu (Yıldız Imperial Porcelain Factory). The porcelain objects produced under the influence of the Art Nouveau movement in Europe within this 15 years period, especially in the second half of the 19th century,are quite remarkable. These works have been distributed among various museums and collections and a group of them are exhibited at the Ankara Ethnography Museum’s Porcelain Collection. In this research, Art Nouveau works in this museum’s collection are examined and evaluated.
1890’lı yılların başında Sultan II. Abdülhamid’in emri ile Yıldız Sarayı bahçesine kurdurulan Yıldız Çini Fabrika-i Hümayunu, Osmanlı sanayisinin önemli bir adımı olmakla birlikte, aynı zamanda Batılı devletlere karşı da bir prestij göstergesi olmuştur. Yıldız Çini Fabrika-i Hümayunu, üretime geçtiği 1894 yılından, üretimin durdurulduğu 1909 yılına kadar geçen süre içerisinde Osmanlı modernleşmesinin takip edilebildiği eşsiz eserler üretmiştir. Bu 15 yıllık dönem içerisinde, özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında, Avrupa’da moda olan Art Nouveau akımının etkisi ile imal edilen porselen objeler oldukça dikkat çekicidir. Günümüzde farklı müze ve koleksiyonlara dağılmış olan bu eserlerden bir grup, Ankara Etnografya Müzesi Porselen Koleksiyonu içinde yer almaktadır. Araştırma kapsamında müze koleksiyonunda bulunan, Art Nouveau üsluba sahip eserler incelenmiş ve değerlendirilmeye çalışılmıştır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/171874
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3350
http://ankaradergisi.org/jvi.aspx?pdir=jas&plng=tur&un=JAS-02886
ISSN: 2147-8724
Appears in Collections:Sanat ve Tasarım Bölümü / Department of Art & Design
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ankara.pdf874.02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

230
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

52
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.