Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3350
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAydın, Altay, Suna, Canan-
dc.date.accessioned2020-02-11T07:20:45Z-
dc.date.available2020-02-11T07:20:45Z-
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationAydın Altay, S. C. Ankara Etnografya Müzesi Koleksiyonu’nda Yer Alan Art Nouveau Üsluplu Yıldız Porselenleri. Ankara Araştırmaları Dergisi, 2(2), 236-245.en_US
dc.identifier.issn2147-8724
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/3350-
dc.identifier.urihttp://ankaradergisi.org/jvi.aspx?pdir=jas&plng=tur&un=JAS-02886-
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRjeE9EYzBOQT09-
dc.description.abstractYıldız Çini Fabrika-i Hümayunu (Yıldız Imperial Porcelain Factory) was established on the orders of Sultan Abdulhamid II at the beginning of the 1890s in the Yıldız Palace garden. While this was an important step in the history of Ottoman industry it also created a prestige against western societies. From the date the production was started in 1894 until it was closed in 1909, unique works of the Ottoman modernization era have been produced at Yıldız Çini Fabrika-i Hümayunu (Yıldız Imperial Porcelain Factory). The porcelain objects produced under the influence of the Art Nouveau movement in Europe within this 15 years period, especially in the second half of the 19th century,are quite remarkable. These works have been distributed among various museums and collections and a group of them are exhibited at the Ankara Ethnography Museum’s Porcelain Collection. In this research, Art Nouveau works in this museum’s collection are examined and evaluated.en_US
dc.description.abstract1890’lı yılların başında Sultan II. Abdülhamid’in emri ile Yıldız Sarayı bahçesine kurdurulan Yıldız Çini Fabrika-i Hümayunu, Osmanlı sanayisinin önemli bir adımı olmakla birlikte, aynı zamanda Batılı devletlere karşı da bir prestij göstergesi olmuştur. Yıldız Çini Fabrika-i Hümayunu, üretime geçtiği 1894 yılından, üretimin durdurulduğu 1909 yılına kadar geçen süre içerisinde Osmanlı modernleşmesinin takip edilebildiği eşsiz eserler üretmiştir. Bu 15 yıllık dönem içerisinde, özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında, Avrupa’da moda olan Art Nouveau akımının etkisi ile imal edilen porselen objeler oldukça dikkat çekicidir. Günümüzde farklı müze ve koleksiyonlara dağılmış olan bu eserlerden bir grup, Ankara Etnografya Müzesi Porselen Koleksiyonu içinde yer almaktadır. Araştırma kapsamında müze koleksiyonunda bulunan, Art Nouveau üsluba sahip eserler incelenmiş ve değerlendirilmeye çalışılmıştır.tr_TR
dc.language.isotren_US
dc.publisherKoç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tr_TR
dc.relation.ispartofJournal of Ankara Studiesen_US
dc.relation.ispartofAnkara Araştırmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYıldız Imperial Porcelain Factoryen_US
dc.subjectAnkara Ethnography Museumen_US
dc.subjectArt Nouveauen_US
dc.subjectPorcelainen_US
dc.subjectVaseen_US
dc.subjectYıldız Çini Fabrika-i Hümayunutr_TR
dc.subjectAnkara Etnografya Müzesitr_TR
dc.subjectPorselentr_TR
dc.subjectVazotr_TR
dc.titleAnkara Etnografya Müzesi Koleksiyonu’nda Yer Alan Art Nouveau Üsluplu Yıldız Porselenlerien_US
dc.title.alternativeArt Nouveau Yıldız Porcelains Exhibited at Ankara Ethnography Museum Collectionen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Fine Arts Design and Architecture, Department of Art and Designen_US
dc.departmentFakülteler, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sanat ve Tasarım Bölümütr_TR
dc.identifier.volume2
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage236
dc.identifier.endpage245
dc.institutionauthorAydın Altay, Suna Canan-
dc.contributor.YOKid29472-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinidTVRjeE9EYzBOQT09-
item.openairetypeArticle-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.grantfulltextopen-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:Sanat ve Tasarım Bölümü / Department of Art & Design
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ankara.pdf874.02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

136
checked on Oct 3, 2022

Download(s)

24
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.