Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3356
Title: E-Dönüşüm Işığında Çağdaş Muhasebeciden Beklenen Yetkinliklerin Muhasebe Eğitimi Kapsamında Tasarlanması
Other Titles: Designing Competencies In Line With E-Transformation Under Accounting Ed- Ucation For The Contemporary Accountant
Authors: Balsarı, Çağnur
Sayar, A. R. Zafer
Dalkılıç, Fatih
Keywords: E-Transformation
Competency
Accounting Education
E-Dönüşüm
Yetkinlik
Muhasebe Eğitimi
Issue Date: 2018
Publisher: TÜRMOB
Abstract: Financial information management subsumes processes and policies that convert, via special software, financial data into useful information/reports in accordance with accounting standards. In today’s world there is an increase in the number of transactions in terms of volume and a variety of forces effecting e-transformation. Professional competencies that an accountant should have are differentiated by this transformation. Accounting professionals nowadays should display competence in financial information management adjacent to competency in accounting theory. The fundamental aim of the current study is to determine the necessary competencies of accounting pro- fessionals and to discuss methods for incorporating these competencies under accounting education programs. In line with these aims, focus groups including: executives, accountants and auditors are organized and the out- comes of the group are analysed through the study. Competencies and skills discovered are discussed with the help of existing literature.
Finansal veri yönetimi; finansal verinin, özel bir yazılım yardımıyla, saklanması ve muhasebe standartlarına uygun olarak işlenmesi sonucunda finansal raporların üretilmesini sağlayan süreç ve politikaları kapsamaktadır. Günümüzde iş hayatında yaşanan işlem fazlalığı ve çeşitlilik finansal veri yönetiminde e-dönüşümü zorunlu kıl- maktadır. Bu dönüşüm sonucunda muhasebeciden beklenen yetkinliklerde de farklılaşmalar oluşmuştur. Bu gelişmeler ışığında günümüzde yetişecek muhasebecilerin muhasebenin teorik altyapısı kadar finansal veri yöne- timi alanında da yetkin olması gerekmektedir. Bu çalışmanın temel amacı öncelikle muhasebeciden finansal veri yönetimi konusunda beklenen yetkinliklerin belirlenmesi ve belirlenen yetkinliklerin eğitim programlarında ne şekilde verilebileceğinin tartışılmasıdır. Bu amaçla yetkinliklerin belirlenmesi için şirket yöneticileri, denetçiler ve mali müşavirleri kapsayan odak grup çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Belirlenen yetkinliklerin eğitim pro- gramlarında nasıl yer bulacağı ise literatürden faydalanılarak tartışılmıştır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/299629
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3356
https://www.turmob.org.tr/ekutuphane/detailPdf/e819d2e7-2d06-48a7-86b1-51e0aaf7b185/muhasebe-ve-denetime-bakis-dergisi-sayi-53
ISSN: 1307-6639
Appears in Collections:İşletme Bölümü / Department of Management
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

106
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.