Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3357
Title: UMS 12 gelir vergileri standardı kapsamında mali kar ve ticari kar ile ertelenmiş vergiler
Authors: Sayar, A. R. Zafer
Keywords: IAS 12 Income Taxes
Taxable Profit
IAS Profit
Deferred Taxes
UMS 12 Gelir Vergileri Standardı
Mali Kar
Ticari Kar
Ertelenmiş Vergiler
Issue Date: 2013
Publisher: TÜRMOB
Source: Sayar, Z. (2013). UMS 12 Gelir Vergileri Standardı Kapsamında Mali Kar ve Ticari Kar ile Ertelenmiş Vergiler. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 40, 15-27.
Abstract: International Accounting Standard (IAS) 12 Income Taxes covers not only current taxes that will be paid by the company but also deferred taxes. It has been essential that • how current corparate taxes report in the financial statements, • if there is a deferred tax implication, how it will recognize, •whether there are deferred taxes because of the differences between taxable profit and IAS profit, •how deferred taxes will be reported in the financial statements. The concept has been evaluated with both theorotical and practical dimension with many examples and case studies.
Uluslararası Muhasebe Standardı (UMS) 12 Gelir Vergileri Standardı; şirketlerin ödeyecekleri cari dönem kurumlar vergisi yanı sıra ertelenmiş vergiler konusuna ilişkin hususları da içermektedir. Şirketlerin cari dönem vergilerinin finansal tablolarda nasıl gösterileceği, cari dönem vergiye esas kar (mali kar) ile UMS karı (ticari kar) arasındaki farklardan dolayı bir ertelenmiş vergi uygulamasının bulunup bulunmadığının belirlenmesi, ertelenmiş vergi uygulaması varsa nasıl muhasebeleştirileceği ve finansal tablolarda hangi kalemler içersinde gös- terileceği önem taşımaktadır. Konuya ilişkin değerlendirmeler UMS 12 Standardının felsefesi ve teorik yapısı yanında çok sayıda çeşitli örnek ve uygulamalarla pekiştirilmektedir.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/149162
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3357
https://www.turmob.org.tr/ekutuphane/detailPdf/35cff749-7196-48e1-a65e-bbad7fac6f93/muhasebe-ve-denetime-bakis-dergisi-sayi--40
ISSN: 1307-6639
Appears in Collections:İşletme Bölümü / Department of Management
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

172
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.