Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3359
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSayar, A. R. Zafer-
dc.contributor.authorKarataş, Muharrem-
dc.date.accessioned2020-02-11T07:23:12Z-
dc.date.available2020-02-11T07:23:12Z-
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationSayar, A. R., & KARATAŞ, M. (2017). MUHASEBEVE DENETİM ALANINDA YAŞANAN SON GELİŞMELER İLEMUHASEBE MESLEĞİNDE YENİ TRENDLER. Mali Cozum Dergisi/Financial Analysis, (139).en_US
dc.identifier.issn1303-5444
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/3359-
dc.identifier.urihttp://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/139malicozum/2%20Do%C3%A7.Dr.%20A.R%20Zafer%20SAYAR%20Muharrem%20KARATA%C5%9E%20.pdf-
dc.description.abstractToday, the world is in a process of rapid change and transformation. With the rapid developments and changes in technology and world economy, and as a reflection of the globalization, business activities and its financial tran* 1 SMMM, TÜRMOB Denetim ve Kalite Güvence Koordinatörü&TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi, Eski TMSK II. Başkanı, zsayar@etu.edu.tr.2 SMMM, Kıdemli Müdür, Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. Gazi Üniversitesi Muhasebe-Finans** man Bölümü Doktora Öğrencisi - Tez Aşaması, Eski KGK Uzmanı, mkaratas@kpmg.com.sactions have become more complex than before. Due to these developments, new financial and political crises are being experienced and the new processes, establishments and regulations are come up as a result of these crises. With the impact of these developments, especially the accounting professionis in a rapid process of improvement, change and transformation in recent years.That is why; financial reporting practices have been changed by the variation of the needs of external users (financial statement users). In the light of all these developments, members of the profession adapt to the new regulations particularly in the fields of accounting and auditing, and draw a road map for the future is of great importance for professional fields.en_US
dc.description.abstractGünümüzde dünya hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci içerisindedir. Dünya ekonomisindeki ve teknolojideki hızlı gelişim ve dönüşüm ile küreselleşmenin bir yansıması olarak işletmelerin faaliyetleri ve gerçekleştirdiği finansal işlemler eskiye nazaran çok karmaşıklaşmıştır. Bunun neticesinde yeni finansal ve politik krizler yaşanmakta, yaşanan bu krizler neticesinde ise yeni süreçler, oluşumlar ve düzenlemeler gündeme gelmektedir. Bu gelişmelerin etkisiyle, özellikle muhasebe mesleği de son yıllarda hızlı bir gelişim, değişim ve dönüşüm sürecine girmiştir. Dolayısıyla, finansal tablo kullanıcılarının ihtiyaçlarının farklılaşması finansal raporlama uygulamalarının değişikliğe uğraması sonucunu doğurmuştur. Bu çerçevede, bağımsız kişilerin denetiminden geçmiş finansal tablolar her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Tüm bu gelişmeler ışığında, meslek mensuplarının uluslararası gelişmeler ve yeni TTK kapsamında başta muhasebe ve denetim alanlarındaki yeni düzenlemelere uyum sağlamaları, geleceğe yönelik yol haritalarını çizmeleri ve mesleki uzmanlaşmaları büyük önem taşımaktadır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasıtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFinancial Reportingen_US
dc.subjectIndependent Auditingen_US
dc.subjectProfessional Accountancyen_US
dc.subjectProfessional Specializationen_US
dc.subjectNew Specialtiesen_US
dc.subjectInstitutionalizationen_US
dc.subjectFinansal Raporlamatr_TR
dc.subjectBağımsız Denetimtr_TR
dc.subjectMuhasebe Mesleğitr_TR
dc.subjectMesleki Uzmanlaşmatr_TR
dc.subjectYeni Uzmanlık Alanlarıtr_TR
dc.subjectKurumsallaşmatr_TR
dc.titleMuhasebe ve Denetim Alanında Yaşanan Son Gelişmeler İle muhasebe Mesleğinde Yeni Trendleren_US
dc.title.alternativeLatest Developments In The Field Of Accounting, And Auditing And New Trends In The Accountancy Professionen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Managementen_US
dc.departmentFakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümütr_TR
dc.identifier.volume27
dc.identifier.issue139
dc.identifier.startpage13
dc.identifier.endpage28
dc.institutionauthorSayar, A. R. Zafer-
dc.authorscopusid57160938500-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.TRDizinhttps://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpJMU5UVTBOQT09
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextNo Fulltext-
item.grantfulltextnone-
item.openairetypeArticle-
Appears in Collections:İşletme Bölümü / Department of Management
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

152
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.