Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3367
Title: Waterland: (Re)Textualizing Histories And Historicizing The Past
Other Titles: "Su Diyarı": Tarihin (Yeniden) Metinselleştirilmesi ve Geçmişin Tarihselleştirilmesi
Authors: Serdaroğlu, Duygu
20945
Keywords: New Historicism
Representation(s) of History
Historicizing the text
Textualizing History
Memory
Graham Swift
Waterland
Yeni Tarihselcilik
Tarih Temsili
Metnin Tarihselleştirilmesi
Tarihin Metinselleştirilmesi
Bellek
Su Diyarı
Issue Date: 2017
Publisher: Ankara University The Faculty of Languages and History-Geography
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Source: SERDAROĞLU, D. (2017). Waterland:(re) textualizing histories and historicizing the past.
Abstract: Graham Swift's novel Waterland (1983) is about Thomas Crick, a history teacher. In his history lessons, Thomas Crick merges public history with his private history as well as local history of Fenlands where he lives, to face and to solve the mysteries of his past. Thus, by intermingling public, private and local histories, he erases all the boundaries between them and hence gives a different understanding/representation of history and also his history lessons become a journey to his past/history within public and local histories although the only reason for him to do so is to give less boring history lessons. In that sense, the novel meets on the same ground with the New Historicism, ourished in the mid-1980s as a “new” approach which challenges the traditional understanding of history as a grand-narrative and which focuses on how history is represented rather than what it represents. This article aims to analyze the novel Waterland which deconstructs and reconstructs the notion of history by focusing on the concepts of memory and time, and thus to elucidate how the novel challenges the traditional appreciation of history as a grand narrative by merging public, local and private histories with multiple representations of history.
Graham Swift'in 1983 yılında kaleme aldığı "Su Diyarı" adlı romanının başkahramanı Thomas Crick isimli bir tarih öğretmenidir. Thomas Crick, tarih derslerinde anlattığı/anlatması gereken genel tarihi, kendi geçmişinin gizemlerini çözmek ve geçmişi ile yüzleşmek için öznel tarihi ve yaşadığı Fenlands'in yerel tarihi ile iç içe anlatmaktadır. Asıl amacının daha az sıkıcı tarih dersleri vermek olduğunu söylese de, Thomas Crick'in verdiği tarih dersler geçmişe olan bir yolculuk haline gelir. Bu yolculukta Thomas Crick, resmi, yerel ve öznel tarihleri iç içe anlatarak sözü edilen üç farklı tarih arasındaki sınırları yıkmaktadır. Bu anlamda, roman 1980'li yılların ortasında "yeni" bir edebi yaklaşım olarak ortaya çıkan ve çoklu tarih anlayışını savunan ve tarihin kendisi yerine nasıl temsil edildiği ile ilgilenen Yeni Tarihselcilik kuramı tarih anlayışı ile örtüşmekte ve böylece geleneksel tarih anlayışına meydan okumaktadır. Bu makalenin amacı, geleneksel tarih anlayışından çok uzak olan farklı tarih temsil(ler)ini ortaya çıkaran "Su Diyarı" adlı romanı, Yeni tarihselcilik yaklaşımı çerçevesinde zaman ve bellek kavramlarına değinerek incelemek ve böylece öznel, yerel ve genel tarihin nasıl iç içe geçtiğini ve çoklu tarih temsillerinin geleneksel tarih anlayışını nasıl yıktığını ortaya çıkarmaktır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/265399
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3367
http://dtcfdergisi.ankara.edu.tr/index.php/dtcf/article/view/1969
ISSN: 2459-0150
Appears in Collections:İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü / Department of English Language & Literature
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Waterland.pdf612.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

270
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

10
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.