Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/340
Title: Yazılımların servis olarak sunulması servis-yönelimli mimari ile geliştirilen bir sesli iletişim uygulaması
Other Titles: Software as a service: A voice communication application developed using service-oriented architecture
Authors: Doğdu, Erdoğan
Öztopuz, Gökhan
Keywords: XML
Web servisleri
Web services
SOA
SaaS
SIP
WS
Issue Date: 2009
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü - Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
Abstract: When we look at the software development processe over the last 25 years, we see that each step is a complement and enhancement over the previous step. Service-Oriented Architechture (SOA) is a recently developed software architechture approach that utilizes fast developing web technologies. The difference with SOA is that software components interact with each other and other software applications via service calls, software applications utilize other applications via services. A recent consequence of SOA is to make software applications available for use remotely via an approach called Software as a Service (SaaS), in which not just certain funtionalities of software is made available via services, but the whole software is made available for use remotely as service via licensing. SaaS approach is currently being accepted as an economical and functional model. In this thesis, we investigate SaaS, its techniques, methods, and its benefits. We also present a voice communication application that we developed using SaaS approach.
Son 25 yılda yazılım geliştirme yaklaşımları ve süreçlerinde meydana gelen gelişmeler incelendiğinde, her yeniliğin bir öncekinin tamamlayanı ve geliştirilmiş şekli olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Servis-Yönelimli Mimari (Service-Oriented Architecture, SOA) son yıllarda yazılım geliştirmede tercih edilen ve yaygınlık kazanan bir yazılım mimarisi yaklaşımıdır ve hızla gelişen web teknolojilerini barındırmaktadır. SOA'nın standart yazılım mimarilerinden farkı, yazılım sisteminin iç ve dış sistemlerle ve yazılım parçalarıyla etkileşiminin servis-temelli olması, yazılımın ihtiyaç duyduğu işlevleri servis (hizmet) olarak diğer parçalardan alıyor olmasıdır. SOA'nın devamı olarak ortaya çıkan, yazılımların uzaktan kullanımını öngören daha yeni bir yaklaşım ise Servis Yazılımları (Software as a Service, SaaS), yada yazılımların servis olarak sunulmasıdır. SaaS'da sadece yazılımın işlevleri değil, fakat yazılımın tamamı lisanslama yöntemiyle kullanılabilmektedir. SaaS ekonomik ve işlevsel olarak faydalı bir model olarak kabul görmeye başlamıştır. Bu tez kapsamında yazılımların servis olarak sunulması (SaaS) konusu incelenmiş, kullanılabilecek teknikler, yöntemler ve bu yaklaşımın getireceği kazançlar sunulmuştur. Ayrıca, iletişim ve ses hizmetlerinin SaaS olarak sunumu incelenmiş, örnek bir ses hizmetleri SaaS uygulaması geliştirilmiş ve sunulmuştur.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/340
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Computer Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TZ00081.pdf4.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

10
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.