Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3434
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYücel, Eda-
dc.contributor.authorÇakırgil, Seray-
dc.date.accessioned2020-04-08T12:52:18Z
dc.date.available2020-04-08T12:52:18Z
dc.date.issued2019-01-01
dc.identifier.citationÇakırgil, S. (2019). Öncelik seviyelerine sahip çoklu yetenek gerektiren işler için ekip oluşturma, çizelgeleme ve rotalama problemine bütünleşik çözüm yaklaşımları. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]tr_TR
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/3434-
dc.description.abstractBu çalışmada, yerinde servis hizmeti operasyonlarında gözlemlenen, çoklu yetenek gereksinimi içeren iş gücü çizelgeleme ve rotalama problemi ele alınmıştır. Problem, gerçek hayatta Enerji Dağıtım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin karşılaştığı ve günlük olarak çözülmesi gereken operasyonel problemlerden biri olan, sahadaki ekiplerin ve işlerin daha etkin bir şekilde takibi ve atanması problemine dayanmaktadır. Problemde, farklı konumları, öncelikleri ve yetenek gereksinimleri olan işler için; uygun teknisyen ekiplerinin oluşturulması ve ekiplere ait sıralı iş listelerine karşılık gelen günlük rotaların belirlenmesi gerekmektedir. Birinci amaç, işlerin önceliklerine göre iş atamasını gerçekleştirmek, ikinci amaç ise toplam operasyonel maliyetlerin (seyahat maliyetleri ve dış kaynak kullanımı maliyetleri) en aza indirilmesidir. Bu hedefler göz önünde bulundurularak, Pareto optimal çözüm seti sonucu veren çoklu amaç fonksiyonlu bir matematiksel model geliştirilmiştir. Problem boyutu büyüdükçe matematiksel modelin kabul edilebilir sürede ve kalitede çözüm vermemesi nedeniyle, Pareto etkin sınırına iyi bir yaklaşım sağlayacak iki aşamalı bir matsezgisel önerilmiştir. İlk aşamada etkili bir başlangıç çözüm seti bulunmakta, ikinci aşamada ise çok amaçlı değişken komşuluk arama metodu kullanılarak iyileştirilmiş bir çözüm seti oluşturulmaktadır. Önerilen yöntemin etkinliği, gerçek problem örnekleri ve literatürden elde edilen örnekler ile test edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, we study the multi-skill workforce scheduling and routing problem that arises in field service operations. It is motivated by a real-life problem that electricity distribution companies face on a daily basis. Given a set of technicians having different skills and a set of geographically dispersed tasks with different skill requirements and priorities, the goal is to form teams of technicians and to assign a sequence of tasks to each team in accordance with their skill requirements. There are two objectives: completing higher priority tasks earlier and minimizing total operational (travelling costs and outsourcing costs) costs. We propose a mixed integer programming (MIP) model to find Pareto optimal solutions. As the computational effort grows drastically for realistic problem instances, we propose a two-stage matheuristic to obtain a good approximation of the Pareto frontier. In first stage, an initial solution is constructed. Then in second stage, solution set from initial solution is composed by using multi objective variable neighborhood search. We demonstrate the performance of the proposed matheuristic through realistic problem instances and instances from the literature.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Scienceen_US
dc.publisherTOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşgücü çizelgeleme ve rotalamatr_TR
dc.subjectÇok amaçlı karar vermetr_TR
dc.subjectMatsezgiseltr_TR
dc.subjectDeğişken komşuluk aramatr_TR
dc.subjectWorkforce scheduling and routingen_US
dc.subjectMulti objective decision makingen_US
dc.subjectMatheuristicen_US
dc.subjectVariable neighborhood searchen_US
dc.titleÖncelik seviyelerine sahip çoklu yetenek gerektiren işler için ekip oluşturma, çizelgeleme ve rotalama problemine bütünleşik çözüm yaklaşımlarıen_US
dc.title.alternativeIntegrated solution approaches for team forming, scheduling and routing problem for multi-skill tasks with prioritieen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentInstitutes, Graduate School of Engineering and Science, Industrial Engineering Graduate Programsen_US
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeMaster Thesis-
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Industrial Engineering Master Theses
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
547418.pdfSeray Çakırgil_Tez915.48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

100
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

32
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.