Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3455
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSelçuk, Ali Aydın-
dc.contributor.authorYurdakul, Yunus Çağrı-
dc.date.accessioned2020-04-16T10:46:24Z
dc.date.available2020-04-16T10:46:24Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationYurdakul, Ç. (2019). Hisse ı̇spatı tabanlı blokzincir sistemlerinin teknik bir analizi . Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/3455-
dc.description.abstractEmek ispatı (PoW) tabanlı sistemler, fazla enerji tüketiminden dolayı uzun süreli sistemler olmayacaklardır. Bu durumu düzeltmek için yeni bir fikir birliği protokolü sunuldu. Hisse ispatı (PoS) protokolü. Bu fikir birliği mekanizması, kullanıcıların özet gücü yerine zincirdeki hisse miktarını kullanmaktadır. Fakat bu protokolünde kendine has problemleri vardır. Bunlardan biri ortaya konan bir şey olamam problemidir. Kullanıcılar karşılarına çıkan her bloğu oylayabilirler ve bunu yaparken hiçbir şey kaybetmezler. Bu durum çifte harcama problemine neden olabilmektedir. Bu tezde, üç fikir birliği protokolü incelenecektir. Blok yapıları, onaylama metotları, kontrol noktası mekanizmaları ve cezalandırma sistemleri incelenip analiz edilecektir. Bu üç uygulamanın kullanıcıları, onaylayıcı olabilmek için zincirde hisse bulundurmak zorundadırlar. Bu hisselerinin miktarına bağlı olarak, blok işleme oranlarını arttırırlar. Bir PoS sistemi, bunu sağlayabilmek için şu bileşenlere sahip olmalıdır. Özetleme algoritması, blokları birbirine bağlaması için gereklidir. Eklenen blokların oluşturduğu zincirin bozulması durumunda ana zincir seçimini yapacak bir protokol önceden belirlenmiş olması gerekmektedir. Bu zincirdeki blok verilerinin tüm kullanıcılarda bulunması gerekmektedir ve bu veriler düzenli olarak güncellenmelidir. Blokları eklerken, hatalı blokların eklenmemesi için bir fikir birliği protokolü belirlenmelidir. Her blok birden fazla transfer bilgisini içerebilmelidir. Bu tutulan verilerin boyutunu azaltacaktır ve transferlerin onaylanmasını hızlandıracaktır. Bu blok işleme protokolü güncellenebilmelidir. Bu güncelleme, eski veri yapısını bozmamalıdır. Eski veriler yeni protokolde de kullanılabilmelidir. Hangi transfer, hangi kullanıcıya ait belirlenebilmelidir. Kullanıcılar protokol ihlallerinde cezalandırılmalıdırlar. Bu ceza sistemi, kullanıcıları daha dürüst olmaya zorlayacaktır. Belli bloklar, kontrol noktası olarak belirlenmelidir. Hata durumunda, sistemin yanlış işlemeye zorlanması durumunda uygulamanın bu noktaya geri dönüp, buradan işlemlerine devam etmesi sağlanmalıdır.tr_TR
dc.description.abstractProof-of-work (PoW) based blockchain systems are not long-term solutions because of their high energy consumption problem. To eliminate this issue, a new consensus protocol is introduced; proofof-stake (PoS). This consensus mechanism depends on the peers' stake on the blockchain. However, this solution comes with new problems, one of them is the nothing-at-stake problem. The problem is due to the fact that clients can vote for any block on every fork they encounter because they don't lose anything by doing that, which creates an opportunity for double-spending, which in turn may cause more vulnerability. In this study, three PoS-based cryptocurrency protocols are analysed; Peercoin, Nxt and Ethereum's Casper in terms of how they secure the integrity of blockchain. Block structures, validation methods, checkpoint mechanism and penalty methods of all these three systems are investigated and compared. As a result, a generic design space of PoS system for solving the problem. The clients of all three systems need to have a stake on the blockchain to become a validator and they bet on with their stakes to validate next transaction blocks. The system should have these components to provide such consensus. Hashing protocol, to connect blocks to each other. Main chain protocol to correct the chain. The consensus mechanism should be updateable and the update should not ignore the old data. The system must have digital signature to determine the ownership of the transactions. The system must have a punishing and checkpoint protocol.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Scienceen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKripto paratr_TR
dc.subjectBlokzincirtr_TR
dc.subjectEmek ispatıtr_TR
dc.subjectHisse İspatıtr_TR
dc.subjectNxten_US
dc.subjectCasperen_US
dc.subjectCryptocurrencyen_US
dc.subjectBlockchainen_US
dc.subjectProof of Worken_US
dc.subjectProof of Stakeen_US
dc.subjectPeerCoinen_US
dc.titleHisse ı·spatı tabanlı blokzincir sistemlerinin teknik bir analizien_US
dc.title.alternativeA technical analysis of proof of stake based blockchain systemsen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentInstitutes, Graduate School of Engineering and Science, Computer Engineering Graduate Programsen_US
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeMaster Thesis-
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Computer Engineering Master Theses
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
575294 (1).pdf1.43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

106
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

16
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.