Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3468
Title: Aidiyet duygusu açısından konut mekan ve donatı tercihlerinde mesleğe bağlı değişkenler
Other Titles: In terms of place attachment professional variables in housing space and equipment preferences
Authors: Bozdayı, Ayşe Müge
Alpegemen, İrem Ekin
Keywords: Mekansal aidiyet
Konut memnuniyeti
Konut kalitesi
Konut kavramı
Mesleğe bağlı değişkenler
Place attachment
Housing satisfaction
Housing quality
Housing
Occupational Preferences
Issue Date: 2019
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Alpegemen, İ. (2019). Aidiyet duygusu açısından konut mekan ve donatı tercihlerinde mesleğe bağlı değişkenler. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: İnsanın kimliğini dilediği gibi yansıtabildiği, gerek tek başına gerek aile ve arkadaşlarıyla dilediğince vakit geçirebildiği, anılar biriktirdiğin en mahrem, en özel mekan konuttur. İnsan hayatında bu denli önemli bir mekan olan evin kullanıcı ihtiyaç ve isteklerine cevap verebilmesi sağlıklı ve mutlu bir yaşamın vazgeçilmez şartıdır. İçinde geçirilen zamanla birlikte insan evi ile duygusal bir bağ kurarak mekansal aidiyet duygusu geliştirir. Bu çalışmada öncelikle mekansal aidiyet duygusu yaratmada rolü olan konut memnuniyeti, konut kalitesi, kendileme kavramları üzerinde durulacak daha sonra mekansal aidiyet duygusu incelenecektir. Tezin alan çalışması kısmında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde çalışmakta olan akademik personele kendi konut mekanlarında, yaşam alanlarında yapmış oldukları mekan ve donatı tercihleriyle ilgili sorular bululan anket çalışması uygulanarak bu tercihlerde meslek gruplarına bağlı değişkenlikler olup olmadığı araştırılmıştır. Bu çalışmanın, meslek ve alınan eğitimin donatı tercihleri üzerinde etkili olup olmadığı, meslek gruplarının arasında ki tercih farklılıkları ve özellikle tasarım eğitimi almış kullanıcıların tercihleriyle diğer meslek grupları arasında belirgin bir fark olup olmadığını anlamak konusunda önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir.
Home is the most intimate and special place where you can reflect your own identity as you wish. The place where you can spend time alone, with family or maybe with friends, collect memories. For a healthy and happy life, a house that responds to people's wishes and needs is very important. With time spent in, peoples by establishing an emotional connection develops a place attachment. In this study, will be first mentioned about house quality than about house satisfaction and selfing notion. After explaining this notions, second will be mentioned about what means place attachment. In the field study part of the thesis, there has survey work which applied to academical personal in TOBB Economy and Technology University. There is questions about preferences which peoples made in their houses. In this study, intended to measure whether there are variables related to the profession in these preferences.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3468
Appears in Collections:Tasarım Yüksek Lisans Tezleri / Industrial Design Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
585958.pdfİrem Ekin Alpegemen_Tez6.85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

152
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

48
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.