Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3471
Title: 2B Mo2C kristallerin ve 2B Mo2C/grafen heteroyapıların kimyasal buhardan çöktürme yöntemiyle bakır yüzeyinde sentezi ve karakterizasyonu
Other Titles: The synthesis and characterization of 2D Mo2C crystals and 2D Mo2C/graphene heterostructures on copper via chemical vapor deposition
Authors: Büke, Zarife Göknur
Türker, Furkan
Keywords: 2B Mo2C
Grafen
Sıvı bakır
Kimyasal buhardan çöktürme
Graphene
Liquid copper
Chemical vapor deposition
Issue Date: 2019
Publisher: TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science
TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Türker, F. (2019).2B Mo2C kristallerin ve 2B Mo2C/grafen heteroyapıların kimyasal buhardan çöktürme yöntemiyle bakır yüzeyinde sentezi ve karakterizasyonu. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Two dimensional (2D) nanomaterials have been extensively investigated because of their intriguining properties and their potential to revolutionize current technologies. The last family member of 2D materials is the 2D transition metal carbides (TMCs), and as an inportant member of 2D TMCs, 2D Mo2C, attracts wide interest in electronic and electrochemical applications due to its superconductivity behavior and ability to change its oxidation state. The success of 2D Mo2C in these application is based on the development of suitable synthesis methods. One of the most versatile methods for large area and less defective 2D Mo2C crystal growth is the chemical vapor deposition (CVD). In this study, 2D Mo2C crystal and 2D Mo2C/graphene heterostructure formation was studied on copper via CVD with the goals to better understand the mechanism of 2D Mo2C crystal formation and to determine the conditions for the synthesis of desired crystals. With respect to that the effects of processing parameters (Cu thickness, growth temperature and duration, gas flow rates and reactor pressure) on the grown structures' morphology (thickness, lateral size and composition) have been studied in detail by using Optical Microscope (OM), Scanning Electron Microscope (SEM, EDAX), Raman Spectroscopy, X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS), Atomic Force Microscopy (AFM), Electron Backscatter Diffraction (EBSD) and X-ray Diffraction (XRD) and the results have been compared and discussed.
2 boyutlu (2B) malzemeler ilgi çekici özelliklere ve günümüz teknolojisinde devrim yaratabilecek potansiyele sahip olmasından dolayı son yıllarda yoğun bir şekilde çalışılmaktadır. Bu 2B malzemelere son katılan ailenin, 2B geçiş metal karbürleri (GMK), önemli bir üyesi olarak öne çıkan 2B Mo2C, süperiletken olmasından ve değerliğini değiştirebilme kabiliyetinden dolayı özellikle elektronik ve elektrokimyasal uygulamalarda büyük ilgi görmektedir. 2B Mo2C'nin bu uygulamal alanlarındaki kullanılabilirliği elverişli üretim yöntemlerinin geliştirilmesine bağlıdır. Bu noktada, ekonomik açıdan ölçeklendirilebilen kimyasal buhardan çöktürme (KBÇ) metodu geniş alanlı ve az kusurlu 2B Mo2C kristallerin sentezi için uygun bir yöntem olarak öne çıkmaktadır. Tez çalışması kapsamında, 2B Mo2C kristallerin oluşum mekanizmasını anlamak ve istenilen kristallerin sentezi için optimum KBÇ koşullarını belirlemek amacıyla 2B Mo2C kristallerinin ve 2B Mo2C/grafen heteroyapılarının KBÇ yöntemi ile bakır alttaş yüzeyinde sentezi sistematik bir şekilde çalışılmıştır. Bu bağlamda, proses parametrelerinin (bakır alttaş kalınlığı, büyütme sıcaklığı ve süresi, gaz kompozisyonu ve reaktör basıncı) üretilen yapılara etkisi (kalınlık, yanal boyut ve kompozisyon) Optik Mikroskop (OM), Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM, EDAX), Raman Spektroskopisi, X-ışını Fotoelektron Spektroskopisi (XPS), Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM), Elektron Gerisaçılım Kırınımı (EBSD) ve X-ışını Kırınımı (XRD) analizleri ile belirlenmiştir.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3471
Appears in Collections:Mikro ve Nanoteknoloji Yüksek Lisans Tezleri / Micro- and Nano-Technology Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
574516 (1).pdfFurkan Türker_Tez3.92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

162
checked on Aug 8, 2022

Download(s)

6
checked on Aug 8, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.