Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3485
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEroğul, Osman-
dc.contributor.authorNassehi, Farhad-
dc.date.accessioned2020-04-27T10:40:06Z
dc.date.available2020-04-27T10:40:06Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationNassehi, F. (2019). Analysis of relation of attention control and mental fatigue with apnea hypopnea index in obstructive sleep apnea patients. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]tr_TR
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/3485-
dc.description.abstractObstrüktif uyku apnesi (OUA) en yaygın uyku solunum bozukluklarından birisidir. Gün içi uykululuk hali ve zihinsel yorgunluk OUA hastalarının kliniğe başvuru şikayetleri arasında yer almaktadır. OUA hastalarının bilişsel becerilerinin gerilediği bilinmektedir. OUA hastalığının teşhisi ve şiddeti gece boyunca süren zahmetli polysomnografi (PSG) oturumuyla yapılmaktadır. Bu tezin amacı, dinlenim durumu ve dikkat kontrolü görevi sırasında elde edilen Elektroansefalografi (EEG) sinyalleri kullanılarak, hastaları Apne – Hipopne Endeksi (AHI) ve Epworth değerlerine göre sınıflandırmaktır. Bu doğrultuda 25 katılımcı PSG kaydından sonra, toplam 13 dakika süren dinlenim durumu ve dikkat kontrolü oturumlarına katılmış ve kendilerinden EEG kayıtları alınmıştır. EEG sinyalleri arasından önemli öznitelikleri seçmek amacıyla istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Anlamlı farklılıklar gösteren öznitelikler Yapay Sinir Ağları (YSA) için girdi olarak kullanılmıştır. YSA algoritmalarıyla elde edilen sonuçlar, oturumlar arasında farklılık gösteren EEG özniteliklerinin, hastalığın şiddetini ve semptomlarını ortalama %79.98 oranında sınıflandırılabileceğini göstermiştir. YSA ile hastalığın şiddetinin tanısında hekimlere yardımcı olabilecek bir karar destek sistemi geliştirilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractObstructive sleep apnea (OSA) is one of the most widespread breathing-based sleep disorders. Daytime sleepiness and mental fatigue are among the common symptoms that are reported by OSA patients. Previous studies reported cognitive decline in patients with OSA. The diagnosis of OSA is done with laborious overnight polysomnography (PSG) recording. The aim of this thesis is to classify OSA patients according to their Apnea – Hypopnea Index (AHI) and Epworth scores using electroencephalography (EEG) signals that recorded during resting-state and selective-attention-test sessions. For this aim, 25 patients participated to resting-state and selective-attention-test sessions, which lasted 13 minutes in total, following their PSG recordings. Statistical analyses were conducted to detect important features from the EEG signals. Statistically significant features were used as input to Artificial Neural Networks (ANNs). The results show that the EEG features that differed between sessions could classify the disease severity and symptoms with a 79.98% success rate on average. A decision support system that may help doctors to diagnose the disease severity was developed with ANNs.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Scienceen_US
dc.publisherTOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectObstrüktif uyku apnesitr_TR
dc.subjectDikkat kontrolütr_TR
dc.subjectElektroansefalografi sinyalleritr_TR
dc.subjectYapay sinir ağlarıtr_TR
dc.subjectKarar destek sistemitr_TR
dc.subjectObstructive sleep apneaen_US
dc.subjectAttention controlen_US
dc.subjectElectroencephalography signalsen_US
dc.subjectArtificial neural networksen_US
dc.subjectDecision support systemsen_US
dc.titleAnalysis of relation of attention control and mental fatigue with apnea hypopnea index in obstructive sleep apnea patientsen_US
dc.title.alternativeObstrüktif uyku apneli hastalarda dikkat kontrolü ve zihinsel yorgunluk ile apne-hipopne indeksi arasındaki ilişkinin analizien_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentInstitutes, Graduate School of Engineering and Science, Biomedical Engineering Graduate Programsen_US
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomedikal Mühendisliği Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Biomedical Engineering Master Theses
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
574529 (1).pdfFarhad Nassahi_Tez2.98 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

320
checked on Sep 26, 2022

Download(s)

20
checked on Sep 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.