Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3501
Title: Ulus markalama ve Türkiye'deki ulus markalama girişimleri
Other Titles: Nation branding and nation branding attempts in Turkey
Authors: Ongur, Hakan Övünç
Öztürk, Remziye
Keywords: Ulus Markalama
Türkiye
Turkey Discover the Potential
Turkey Home
Seyyar Sergi
Nation Branding
Turkey
Turkey Discover the Potential
Turkey Home
Issue Date: 2019
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Öztürk, R. (2019).Ulus markalama ve Türkiye'deki ulus markalama girişimleri. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Bu tezin amacı ulus markalama kavramını ve Türkiye'nin tanıtım faaliyetlerini ulus markalama kavramı çerçevesinde incelemektir. Tezde ilk olarak ulus markalama literatürü, kavrama yönelik eleştirilere de yer verilerek ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Türkiye vakası ele alınırken, taranan literatüre ek olarak içerik analizi ve yarı yapılandırılmış mülâkat yöntemleri kullanılmıştır. Turkey: Discover the Potential ve Turkey: Home kampanyaları, liderlerin söylemleri, tanıtım videoları, faaliyet raporları ve ilgili kişilerle gerçekleştirilen mülâkat sonuçları alt-başlıklarıyla analiz edilmiştir. Ulus markalama faaliyeti olarak tarihsel bir referans noktası olabileceği düşünüldüğü için 1926 Seyyar Sergi projesi de çalışmaya dahil edilmiştir. Tezde gerçekleştirilen araştırmanın sonucunda, Türkiye'nin mevcut tanıtım faaliyetlerinin, ulus markalama kavramına, 1926'daki Seyyar Sergi projesi kadar dâhi yakın olamadığı ve Türkiye'nin ulus markalamanın tanımına muhalif bir şekilde mevcut koşullarını gerçekçi bir şekilde değerlendiremediği, marka kimliğini belirginleştiremediği ve sahip olduğu olumsuz imajın nedenlerini dış faktörlerde aradığı saptanmıştır.
The purpose of this thesis is to examine the concept of nation branding and promotion activities in Turkey within the framework of nation branding. Firstly, the nation branding literature is explained in detail including criticisms towards the concept. This part is supported by the additional methods of content analysis and semi-structured interviews. Two recent campaigns, "Turkey: Discover the Potential" and "Turkey: Home," are analyzed with regards to leaders' statements, promotional videos, annual reports, and interview results. "Seyyar Sergi" (1926) is further analyzed as a historical reference point in Turkey's nation branding activities. In conclusion, it is found that Turkey's current promotional activities are not even as close to the term nation branding as "Seyyar Sergi" Project was almost a hundred years ago. It is also argued here that contrary to the popular definition of nation branding, Turkey is not able at this stage to evaluate its current condition realistically, and rather putting blame on external factors to explain its negative image mostly, and therefore, has trouble strenghtening its brand identity.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3501
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programları Yüksek Lisans Tezleri / Political Science and International Relations Programs Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
600704.pdfRemziye Öztürk_Tez1.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

96
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

380
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.