Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3509
Title: Europeanization of local administrations in Turkey: The case of İzmir Metropolitan Municipality
Other Titles: Türkiye'deki yerel yönetimlerin Avrupalılaşması: İzmir Büyükşehir Belediyesi örneği
Authors: Yavşan, Başak
Adadıoğlu, Anıl
Keywords: Europeanization
Local Administrations
Ladder Model
Izmir
Avrupalılaşma
Yerel Yönetimler
Merdiven model
İzmir
Issue Date: 2019
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Adadıoğlu, A. (2019).Europeanization of local administrations in Turkey: The case of İzmir Metropolitan Municipality. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Türkiye'nin 1999 Helsinki Zirvesi'yle başlayan Avrupa Birliği'ne adaylık süreci Türkiye'deki belediyeler için AB'nin yerel yönetimler için sunduğu fırsatlardan yararlanabilme olanağı sunmuştur. Türkiye'deki yerel yönetimlerin AB ile olan ilişkilerini merkezine koyan bu çalışmada, belediyelerin 1999 ile 2018 yılları arasında AB ile nasıl bir ilişki kurdukları üzerinde durulmuştur. Teorik olarak Avrupalılaşma literatüründe yararlanılıp farklı Avrupalılaşma modelleri sunulmaya çalışılmıştır. John'un "ladder" (merdiven) modeli temel alınmıştır. Geniş bir literatür taramasının içinde, merdiven modeli bağlamında AB fonlarının gelişiminden, şehir ağlarının rollerinden ve Brüksel ofislerinin öneminden bahsedilip Avrupalılaşmanın yerel yönetimlerde uygulandığı örneklere yer verilmiştir. Türkiye'deki belediyelerin AB ile kurdukları ilişkileri anlamak için ise İzmir Büyükşehir Belediyesi vaka çalışması olarak ele alınmıştır. Belge taramasını desteklemek için 12 farklı elit ile mülakat yapılmıştır. Yapılan süreç analizi sonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ağ kurma seviyesinde Avrupalılaştığı belirtilmiştir.
European Union has offered many opportunities for local administrations in the EU. When Turkey's official accession process has started in Helsinki Summit 1999, local administrations in Turkey have found a chance to take advantage of these opportunities. This thesis focuses on the question of how the local administrations in Turkey established relationships with the EU from 1999 to 2018. Europeanization is used as a conceptual framework. In this context, different Europeanization models are presented. This thesis is based on John's ladder model. By providing a comprehensive literature review, this thesis also mentions the evolution of EU funds, the role of city networks for the EU and Brussels offices. To understand the interplay between the EU and local administrations in Turkey, Izmir Metropolitan Municipality is considered as case study. Documents related to Izmir Metropolitan Municipality were analyzed and 12 elite interviews were conducted. At the end of the process tracing, it is stated that Izmir Metropolitan Municipality had been Europeanized at the level of networking.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3509
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programları Yüksek Lisans Tezleri / Political Science and International Relations Programs Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
607870 (1).pdfAnıl Adadıoğlu_Tez1.49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

86
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

20
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.