Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3549
Title: Yirmi birinci yüzyılda deniz güvenliği kavramının Kopenhag okulu güvenlikleştirme yaklaşımı çerçevesinde analizi
Other Titles: Analysis of maritime security concept in 21th century within the framework of Copenhagen school securitization
Authors: Yalçınkaya, Haldun
Irkörücü, Sait
Keywords: Deniz Güvenliği
Güvenlikleştirme
Kopenhag Okulu
Deniz Güvenlik Stratejileri
Maritime Security
Securitization
Copenhagen School
Maritime Security Strategies
Issue Date: 2019
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Irkörücü, S. (2019).Yirmi birinci yüzyılda deniz güvenliği kavramının Kopenhag okulu güvenlikleştirme yaklaşımı çerçevesinde analizi. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Bu çalışmada, Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Çalışmaları yazınında sıklıkla dile getirilen, ancak tanımı üzerinde henüz bir konsensüs bulunmayan "Deniz Güvenliği" kavramı, Kopenhag Okulu tarafından ortaya konulan "Güvenlikleştirme" yaklaşımı çerçevesinde analiz edilmektedir. Çalışmada "güvenlikleştirme kuramı kimler tarafından deniz güvenliğine nasıl uygulanmıştır?" araştırma sorusuna odaklanılmıştır. Bu kapsamda, ilk olarak; deniz güvenliği terimi ve tehdit algıları tanımlanmıştır. Ardından 1995 yılında Ole Weaver tarafından ortaya konulan "güvenlikleştirme" kavramı incelenmiş ve analiz için bir çerçeve belirlenmiştir. Son olarak ise güvenlikleştirme yaklaşımının deniz güvenliğine hangi güvenlikleşitirici aktörler tarafından nasıl uygulandığı analiz edilmiştir.
In this thesis, the concept of maritime security, which is frequently mentioned in the literature of international relations and security studies, but which does not yet have a consensus on its definition, is analyzed within the framework of the "securitization" approach put forward by the Copenhagen School. The study focuses on the research question "by whom and how securitization theory is applied to maritime security? ` In this context, firstly; marine security term and threat perceptions are defined. Then the concept of securitization introduced by Ole Weaver in 1995 was examined and a framework for analysis was determined. Finally, how and by which securitization actors applied the securitization approach to maritime security was analyzed.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3549
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programları Yüksek Lisans Tezleri / Political Science and International Relations Programs Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
607881 (1).pdfSait Irkörücü_Tez1.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

98
checked on Aug 8, 2022

Download(s)

10
checked on Aug 8, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.