Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/385
Title: Kod denetleme sürecini etkileyen faktörlerin tahmininin yapılmasına ilişkin istatistikî analiz çatısının oluşturulması ve sonuçların değerlendirilmesi
Other Titles: Construction of statistical analysis framework for predicting factors that affect code inspection
Authors: Özyer, Tansel
Ayık, Hilal
Keywords: Kod denetleme verimliliği
Kod denetleme metrikleri
Hata giderme etkinliği
Productivity for code inspection
Code inspections metrics
Codeinspection time
Defect removal efficiency
Issue Date: 7-Nov-2016
Source: Ayık, H.(2013).Kod denetleme sürecini etkileyen faktörlerin tahmininin yapılmasına ilişkin istatistikî analiz çatısının oluşturulması ve sonuçların değerlendirilmesi.(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Abstract: Yazılım endüstrisinde rekabet gün geçtikçe artmaktadır. Firmaların bu rekabet ortamında var olabilmek için müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaları gerekmektedir. Müşteri memnuniyeti kaliteli ürünlerin sunulmasıyla kazanılır. Yazılım ürünlerinin hatalardan arındırılmış olması kalite açısından önemli bir ölçüttür. Kod denetleme yazılım ürününün içerdiği hataların tespit edilmesi ve giderilmesini sağlayan test işlemleri öncesinde gerçekleştirilen etkili bir süreçtir. Bu sürecin verimliliğinin ölçülmesi hem sürecin hem de ürünün kalitesinin artmasını sağlayacaktır. Kod denetleme verimliliğinin ölçülmesinde yazılım kalite metrikleri kullanılmaktadır. Denetleme verimliliğini ölçmeye yönelik çalışmalar incelendiğinde denetleme süresi, hazırlanma süresi, denetleyici sayısı ve denetleyici tecrübesi gibi faktörlerin denetleme süreci üzerinde önemli etkileri olduğu gözlemlenmiştir. Verimli bir kod denetleme işlemi gerçekleştirilmek isteniyorsa sürecin başında bu dört değişkene ait değerler en doğru şekilde belirlenmelidir. Bu tez çalışmasında denetleme sürecinin değerlendirilmesinde kullanılan metrikler incelenmiş olup, Denetleme Derinliği, Denetleyici Performans Metriği ve Hata Giderme Etkinliği metriklerinin çalışmada kullanılmasına karar verilmiştir. Bu metrikler ve tahmin algoritmaları kullanılarak sürece en uygun denetleme süresi, hazırlanma süresi, denetleyici sayısı ve denetleyici tecrübesi değerlerinin denetleme sürecinin başında belirlenmesini sağlayan bir sistem geliştirilmiştir. Tahmin işlemini gerçekleştirmek için lineer regresyon, Eğri Uydurma ve Gauss-Newton algoritmaları kullanılmıştır.
Competition in the software industry increases every passing day. Companies need to be kept at the highest level of customer satisfaction to be in this competition. The customer satisfaction is gained with the introduction of high-quality products. Error free software product is important criteria for software quality. Code inspection is an effective process that detects defects early and removes them from software products before testing. Measurement of effectiveness of the product increases quality of the software product and the process. Software quality metrics are used to measure the efficiency of the code inspection. The factors like preparation for the inspection, preparation time, number of inspectors, and the experience level of the inspectors affect the inspection productivity. These four are really important for the inspection and should be clearly defined at the beginning of the process. This thesis includes the metrics used for evaluation of inspection process, Depth of Inspection (DI), Inspector Performance Metric (IPM), and Defect Reduction Technique. A new system is developed by using these metrics and the estimation algorithms to have the best inspection time, preparation time, and inspector number and level of experience for the process at the beginning of the project. To compete the estimation operation linear regration, curve fitting and Gauss-Newton algorithm is being used.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/385
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Computer Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HilalAYIK_Tez.pdf797.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

12
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.