Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3938
Title: Güdümlü bir mühimmatın kanatçık tahrik sistemi için gürbüz kontrolcü tasarımı ve uygulanması
Other Titles: Robust controller design and application of a guided ammunution's fin actuation system which has an electromechanical part
Authors: Kasnakoğlu, Coşku
Cantürk, İsmail
Keywords: Kanatçık tahrik sistemi
Belirsizlikler
Gürbüz kontrol
Fin actuation system
Uncertainties
Robust control
Issue Date: 2020
Publisher: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Cantürk, İ. (2020).Güdümlü bir mühimmatın kanatçık tahrik sistemi için gürbüz kontrolcü tasarımı ve uygulanması . Ankara : TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Güdümlü mühimmatlar; temel olarak, bir güdüm algoritmasına bağlı olarak çalışan ve hedefi yüksek hassasiyetle vuran bombalardır. Güdümlü mühimmatların, hedefe yönlendirilmesi ve istenilen hedefin başarılı bir şekilde vurulabilmesi, Kanatçık Tahrik Sistemleri(KTS) aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu yüzden, KTS için tasarlanacak olan kontrolcüler önem kazanmaktadır. KTS için klasik ve modern kontrol tasarımı yöntemleri kullanılabilmekle birlikte, KTS için tasarlanacak olan kontrolcülerin belirsizlikler altında çalışması ve bozucu bastırma özelliğinin yüksek olması gerekmektedir. Literatürde gürbüz kontrol kuramına yönelik farklı metotlar olmasına rağmen, bu çalışmada gürbüz kontrol metotlarından biri olan H∞ kontrol metotu tercih edilmiştir. Bu çalışma, temel olarak; KTS için tasarlanabilecek olan klasik kontrolcülerin belirsizlikler ve bozucu etkiler altında yetersiz olduğunu göstermekle birlikte, daha gürbüz olan kontrolcülerin kullanılması gerektiğini de açıklamaktadır. Bu çalışma; KTS sistem için tasarlanacak olan gürbüz bir H∞ kontrolcünün gerçek bir sisteme deneysel olarak uygulanması da anlatılmaktadır.
Guided ammunitions are essentially bombs that work under a guidance algorithm and destroy the target with high precision. Guidance of the ammunition to the target and destroying any given target with high precision. Guidance of the ammunution to the target and destruction of the target is successufully realized by Fin Actuation System(FAS). Therefore, designing of FAS's controllers are very important. Classical and modern control methods can be used simultaneously in FAS, but the contoller which will use in FAS, must robust to uncertainties and disturbance rejection. Although there are many methods in robust control, H∞ method had preferred in this study. Inadequateness of classical controllers under the uncertainties and disturbance effects, robust H∞ control method had revealed it. However, This study shows that why classic controllers are inadequety under the uncertainties and disturbance effects, explains more robust controllers must use too. In this study, explains a robust H∞ control method is applied experimental to the real sytem.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3938
Appears in Collections:Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Electrical & Electronics Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
627597 (1).pdfİsmail Cantürk_Tez2.67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

166
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

42
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.