Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3992
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAkbaş, Gülçin-
dc.contributor.authorSakallı, Nuray-
dc.contributor.authorCeylan-Batur, Suzan-
dc.contributor.authorDoğulu, Canay-
dc.date.accessioned2021-01-22T06:24:07Z-
dc.date.available2021-01-22T06:24:07Z-
dc.date.issued2020-12
dc.identifier.citationAkbaş, G., Sakallı, N., Ceylan-Batur, S., & Doğulu, C. (2020). Namus Sistemini Meşrulaştırma Ölçeği’nin Geliştirilmesi.en_US
dc.identifier.issn2147-6489
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/420474-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/3992-
dc.identifier.urihttps://www.nesnedergisi.com/makale/pdf/1587497344.pdf-
dc.description.abstractThe purpose of the present study was to develop, from the perspective of system justification theory (Jost & Banaji, 1994), an honor system justification (HSJ) scale aimed at evaluating individuals’ tendency to justify the honor system in the society. Initially, a 28-item pool was generated based on honor literature and the phrases expressed in the reports and news. An adult sample consisting of 433 participants (275 women, 158 men; Mage = 31.77, SDage = 7.61) was employed in the study. The exploratory and confirmatory factor analyses suggested a one-factor 10-item solution, explaining 52.34% of the variance. Factor loadings ranged from .67 to .79 and item-total correlations ranged between .58 and .72. The Cronbach’s alpha coefficient for HSJ scale was .90. The significant correlation of HSJ with other honor-related variables (honor endorsement, attitudes toward violence against women for protecting honor) as well as other system justification ideologies (gender system justification, benevolent and hostile sexism) demonstrates the scale’s validity. In conclusion, the results of the psychometric analyses showed that HSJ is a reliable and valid selfreport measure that can be used in honor-related research.en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, sistemi meşrulaştırma kuramı (Jost ve Banaji, 1994) temelinde, bireylerin toplumdaki namus düzenini meşrulaştırma eğilimlerini değerlendiren namus sistemini meşrulaştırma (NSM) ölçeğini geliştirmektir. Bu amaçla; namusla ilgili alanyazın, raporlar ve haberlerdeki söylemlerden yola çıkılarak 28 maddelik bir havuz oluşturulmuştur. Çalışmanın örneklemi, 275’i kadın 158’si erkek olmak üzere toplam 433 (Ort.yaş = 31.77, S = 7.61) yetişkin katılımcıdan oluşmaktadır. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonuçları, toplam varyansın %52.34’ünü açıklayan 10 maddelik tek faktörlü bir yapı ortaya koymuştur. Maddelerin aldıkları faktör yükleri .67 ve .79 arasında, madde-toplam korelasyonları ise .58 ve .72 arasında değişmektedir. Ayrıca, NSM ölçeğinin iç tutarlık katsayısının .90 olduğu bulunmuştur. Ölçeğin namusla ilgili diğer değişkenler (namusu onaylama, namus adına kadına uygulanan şiddete yönelik tutumlar) ve diğer sistemi meşrulaştırma ideolojileri (cinsiyet sistemini meşrulaştırma, korumacı ve düşmanca cinsiyetçilik) ile anlamlı ilişkisi ölçeğin geçerli olduğuna işaret etmektedir. Elde edilen bulgular ışığında, NSM ölçeğinin ilgili alanyazında kullanılmak için geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu sonucuna varılmıştır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherSADA Instituteen_US
dc.publisherSADA Enstitüsütr_TR
dc.relation.ispartofNesne - Journal Of Psychologyen_US
dc.relation.ispartofNesne - Psikoloji Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSystem justificationen_US
dc.subjecthonoren_US
dc.subjectgenderen_US
dc.subjectscale developmenten_US
dc.subjectSistemi meşrulaştırmatr_TR
dc.subjectnamustr_TR
dc.subjecttoplumsal cinsiyettr_TR
dc.subjectölçek geliştirmetr_TR
dc.titleNamus Sistemini Meşrulaştırma Ölçeği’nin Geliştirilmesien_US
dc.title.alternativeDevelopment of Honor System Justification Scaleen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Science and Literature, Department of Psychologyen_US
dc.departmentFakülteler, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümütr_TR
dc.identifier.volume8
dc.identifier.issue18
dc.identifier.startpage472
dc.identifier.endpage491
dc.authorid0000-0003-2073-7598-
dc.institutionauthorCeylan-Batur, Suzan-
dc.identifier.doi10.7816/nesne-08-18-08-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
local.message.claim2022-12-09T15:24:32.737+0300|||rp00122|||submit_approve|||dc_contributor_author|||None*
local.message.claim2022-12-09T15:24:37.002+0300|||rp00122|||submit_approve|||dc_contributor_author|||None*
local.message.claim2022-12-09T15:24:37.002+0300|||rp00122|||submit_approve|||dc_contributor_author|||None*
dc.identifier.trdizinid420474en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeArticle-
crisitem.author.dept07.04. Department of Psychology-
Appears in Collections:Psikoloji Bölümü / Department of Psychology
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
namus.pdfText444.47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

204
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

72
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.