Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4083
Title: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Tüzel Kişiler Tarafından Yapılan Bireysel Başvurularda Kişi Yönünden Yetki
Other Titles: Ratione Personae Compatibility in Individual Applications Of Legal Entities in The Light Of European Court Of Human Rights Case Law
Authors: Ada, Abdullah
Kara, Burkay Can
282096
281981
Keywords: European Court of Human Rights
Individual Application
Ratione Personae
Legal Entity
Non-Governmental Organization
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Bireysel Başvuru
Kişi yönünden Yetki
Tüzel Kişi
Hükümet Dışı Kuruluş
Issue Date: 2020
Publisher: Seçkin Yayıncılık A.Ş.
Source: Ada, A., & Kara, B. C. (2020). Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Tüzel Kişiler Tarafından Yapılan Bireysel Başvurularda Kişi Yönünden Yetki. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(1), 71–89.
Abstract: In this study, the admissibility of the individual applications by legal entities to the European Court of Human Rights in relation to their standing will be examined. It will be argued that while the “non-governmental organization” criterion adopted by the Court in accordance with the Covenant does not overlap exactly with the distinction made in domestic legal systems between public legal personality and private legal personality, it has been profoundly influenced by that distinction. In that regard, firstly, it will be pointed out that private legal personality is regarded as a criterion in favor of non-governmentality, while public legal personality of govenrmentality. Furthermore, it will be claimed that the distinction affects the focal point of the Court’s examination: it considers the case in the case of private legal personality on the basis of the specifics of the fact at hand, as the examination is focused on the legal statute in the case of public legal personality.
Bu çalışmada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne tüzel kişiler tarafından hak ihlaline uğradıkları iddiasıyla yapılan bireysel başvurularda kişi yönünden yetki konusu incelenecektir. Mahkeme’nin Sözleşme doğrultusunda uyguladığı ve başvurucunun taşıması gereken “hükümet dışı kuruluş olma” kriterinin; iç hukukta özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişilikleri arasında yapılan ayrımla tam olarak örtüşmemesine rağmen, bu ayrımdan önemli ölçüde etkilendiği iddia edilecektir. Bu doğrultuda, öncelikle Mahkeme’nin incelemesinde özel hukuk tüzel kişiliğinin hükümet dışı kuruluş olma yönünde, kamu hukuku tüzel kişiliğininse hükümet kuruluşu olma yönünde bir kriter oluşturduğu ileri sürülecektir. Ayrımın ayrıca Mahkeme’nin incelemesindeki odak noktasını da etkilediği; özel hukuk tüzel kişilikleri bakımından somut olay bazında bir değerlendirme yapılırken, kamu tüzel kişilikleri bakımından kurucu statü odaklı değerlendirmede bulunulduğu savunulacaktır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/381843
https://hdl.handle.net/20.500.11851/4083
https://www.jurix.com.tr/article/20691
ISSN: 2458-8202
Appears in Collections:Hukuk Fakültesi / Faculty of Law
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

96
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.