Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4085
Title: İdari Yargılama Usulünde Kanun Yararına Temyiz
Other Titles: Appeal For The Sake Of Law in Administrative Judicial Procedure
Authors: Kara, Burkay Can
281981
Keywords: Administrative Jurdicial Procedure
 Extraordinary Legal Remedies
 Appeal for the Sake of Law
 Res Judicata
İdari Yargılama Usulü
 Olağanüstü Kanun Yolları
 Kanun Yararına Temyiz
 Kesin Hüküm
Issue Date: 2020
Publisher: İnönü Üniversitesi
Source: Kara, B . (2020).İdari Yargılama Usulünde Kanun Yararına Temyiz. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 11 (1) , 353-371 . DOI: 10.21492/inuhfd.704292
Abstract: Appeal for the sake of law is one of the extraordinary legal remedies regulated in Code of Administrative Judicial Procedure. Administrative courts’ definite final decisions and their final decisions that became definite at process of legal remedies may be subject to appeal for the sake of law. According to Article 51 of Code of Administrative Judicial Procedure; decisions made as a result of this legal remedy will not eliminate the legal consequences of administrative court’s decision. This article, which is interpreted within the frame of res judicata concept, does not mean the decision of reversal will not have its own legal consequences. Rejection of a nullity action is a decision but it does not constitute a res judicata. So reversal of these decisions may have legal consequences.If the decision of reversal detects a contradiction to law on the basis of dispute, a lawful administration will have an obligation to act as indicated in the decision. This obligation can be requested by those concerned.  
Kanun yararına temyiz, İdari Yargılama Usulü Kanununda düzenlenen olağanüstü kanun yollarından biridir. İdari yargı yerlerinin kesin olarak verdikleri kararlar ile kesin olarak verilmemiş olmakla birlikte kanun yolları aşamasında taraflarca başvuru yapılmaması sebebiyle kesinleşen nihai kararları, kanun yararına temyiz başvurusuna konu edilebilir. Kanun yararına temyiz incelemesi sonucu verilen kararlar, İdari Yargılama Usulü Kanununun 51. maddesi uyarınca başvuruya konu edilen mahkeme kararının hukuki sonuçlarını ortadan kaldırmamaktadır. Kesin hüküm kavramı çerçevesinde yorumlanan bu düzenleme, kanun yararına temyiz incelemesi sonucunda verilecek bozma kararının kendi hukuki sonuçları olmayacağı anlamını taşımamaktadır. İptal talebinin reddi yönündeki kararlar kesin hüküm niteliği taşımaz ve bu tip kararların kanun yararına bozulması hukuki sonuç doğurabilir. Kanun yararına bozma kararının uyuşmazlığın esasına ilişkin bir hukuka aykırılık saptaması durumunda, hukuka bağlı idarenin uymakla yükümlü olduğu bir yargı kararı ortaya çıkar. Başka bir ifadeyle bu hâllerde idare, kanun yararına temyiz sonucu verilen bozma kararına uymakla yükümlüdür ve bu yükümlülük, ilgililerce talep konusu edilebilir niteliktedir.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/393658
https://hdl.handle.net/20.500.11851/4085
https://doi.org/10.21492/inuhfd.704324
ISSN: 2146-1082
Appears in Collections:Hukuk Fakültesi / Faculty of Law
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Idari.pdf765.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

106
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

10
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.