Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4090
Title: Adli Bilişimde Önceliklendirme (Triyaj) Yönteminin Ceza Muhakemesi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation Of The Triage Method In Dagital Forensic In Terms Of Criminal Procedure
Authors: Değirmenci, Olgun
219673
Keywords: Triage
 search
 seizure
 live triage
 post mortem triage
 criminal procedure law
 digital evidence
triyaj
 adli arama
 elkoyma
 live triyaj
 post mortem triyaj
 ceza muhakemesi hukuku
 Önceliklendirme
 sayısal delil
Issue Date: 2020
Publisher: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Source: Değirmenci, O . "Adli Bilişimde Önceliklendirme (Triyaj) Yönteminin Ceza Muhakemesi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi". Bilişim Hukuku Dergisi 2 (2020 ): 47-79
Abstract: Önceliklendirme yöntemi, veri saklama araçlarında ve veri saklama kapasitelerindeki artış karşısında, sayısal delile sınırlı zamanda ulaşabilmek amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Temel olarak iki şekilde görülmektedir; olay yerinde önceliklendirme (live triyaj) ve laboratuvar ortamında önceliklendirme (post mortem triyaj). Olay yerinde önceliklendirme, olay yerinde adli bilişim uzmanı tarafından uygulanan bir yöntemdir. Laboratuvar ortamında önceliklendirme ise adli kopyanın bilirkişi tarafından incelenmesi esnasında kullanılmaktadır. Sayısal delillerde arama, kural olarak hâkim veya mahkeme kararı sonrasında yapılmaktadır. Dolayısıyla önceliklendirme yönteminin de, ceza muhakemesi açısından değerlendirilmesi ve yöntemin sonuçlarının incelenmesi gereklidir. Bu çalışmada her iki yöntem de, ceza muhakemesi açısından incelenmiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1180061
https://hdl.handle.net/20.500.11851/4090
ISSN: 2667-5676
Appears in Collections:Hukuk Fakültesi / Faculty of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adli.pdf443.84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

142
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

20
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.