Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4153
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorZihni, Yeşim Üzümcüoğlu-
dc.contributor.authorSolmazer, Gaye-
dc.contributor.authorÖzkan, Türker-
dc.date.accessioned2021-03-19T08:35:26Z-
dc.date.available2021-03-19T08:35:26Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationZİHNİ, Y. Ü., SOLMAZER, G., & ÖZKAN, T. Ulusal Seviyede Kültür ve Trafik Ölüm Oranları İlişkisi: Ekonominin Düzenleyici Rolü. Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi, 3(1), 28-38.en_US
dc.identifier.issn2667-8071
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/4153-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/tuad/issue/54066/654010-
dc.description.abstractThis study examined whether the relationship between cultural variables and traffic fatality rates at the national level differs according to income level. In this study, culture was evaluated in the framework proposed by Hofstede (2001) and examined on the basis of five dimensions (individualism versus collectivism, power distance, uncertainty avoidance, femininity versus masculinity, and short-term orientation versus long term orientation). Correlation analysis showed that fatality rates were negatively correlated with individualism and long-term orientation, while these rates were positively correlated with power distance. Moderation analysis showed that income level moderated the relationship between long-term orientation and traffic fatality rates. The relationship between long-term orientation and traffic fatality rates was found to be statistically significant only in countries with middle-income levels. The current findings and limitations of the study were discussed by considering the relevant literature.en_US
dc.description.abstractBu çalışma, ulusal seviyede kültür ve trafiğe bağlı ölüm oranları arasındaki ilişkinin gelir seviyesine göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektedir. Bu çalışmada, kültür Hofstede (2001) tarafından önerilen çerçevede değerlendirilmiş ve beş boyut (bireyciliğe karşı toplulukçuluk, güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, maskülenliğe karşı feminenlik ve uzun vadeli oryantasyona karşı kısa vadeli oryantasyon) temelinde incelenmiştir. Korelasyon analizi, ölüm oranlarının bireycilik ve uzun vadeli oryantasyon ile negatif yönde ilişkiliyken, güç mesafesi ile pozitif yönde ilişki olduğunu göstermektedir. Ayrıca, düzenleyici değişken analizi sonuçlarında gelir seviyesinin uzun vadeli oryantasyon ve ölüm oranları arasındaki ilişkiyi düzenlediği bulunmuştur. Uzun vadeli oryantasyon ile ölüm oranı arasındaki ilişkinin sadece orta gelir seviyesindeki ülkelerde negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulgulanmıştır. İlgili alanyazın dikkate alınarak mevcut bulgular ve çalışmanın kısıtlılıkları tartışılmıştır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofTrafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectcultureen_US
dc.subjecttraffic fatality ratesen_US
dc.subjecteconomyen_US
dc.subjectkültürtr_TR
dc.subjecttrafik ölüm oranlarıtr_TR
dc.subjectekonomitr_TR
dc.titleUlusal Seviyede Kültür ve Trafik Ölüm Oranları İlişkisi: Ekonominin Düzenleyici Rolüen_US
dc.title.alternativeThe Relationship between Culture and Traffic Fatality Rates at National Level: The Moderating Role of the Economyen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Science and Literature, Department of Psychologyen_US
dc.departmentFakülteler, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümütr_TR
dc.identifier.volume3
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage28
dc.identifier.endpage38
dc.authorid0000-0002-4905-5518-
dc.institutionauthorÜzümcüoğlu Zihni, Yeşim-
dc.identifier.doi10.38002/tuad.654010-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
item.grantfulltextnone-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextNo Fulltext-
item.openairetypeArticle-
crisitem.author.dept07.04. Department of Psychology-
Appears in Collections:Psikoloji Bölümü / Department of Psychology
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

176
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.