Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4171
Title: Cogˆrafı· ı·s¸aretlı· u¨ru¨nlerde markalas¸ma ve pazarlama stratejı·lerı· u¨zerı·ne bı·r c¸alıs¸ma
Other Titles: A study on branding and marketing strategies in geographically indicated products
Authors: Kasnakoğlu, Berna Tarı
Lalelidağ, Ayşe Nur
Keywords: Coğrafi işaret
Pazarlama stratejisi
Markalaşma
Tüketici tercihi
Geographical Indication
Marketing strategies
Branding
Consumer preference
Issue Date: 2020
Publisher: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Lalelidağ, A. (2020).Coğrafı̇ ı̇şaretlı̇ ürünlerde markalaşma ve pazarlama stratejı̇lerı̇ üzerı̇ne bı̇r çalışma. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Coğrafi İşaret kavramı, kendine has ayırt edici özellikleri sebebiyle belirli bir coğrafya ile özdeşleşen ürünleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Ürünün bütünleştiği coğrafi bölgenin de katkısıyla ortaya çıkan ürün ayrıcalığının, coğrafi işaret tescili ile korunması ve tanıtılması, ticarette ve tüketici pazarında giderek önem kazanan bir konudur. Coğrafi işaret, ürünleri nitelendirmek ve tüketiciye tanıtmak için önemli ve etkin bir araçtır, tüketicilerin satın alma kararında rol almaktadır. Coğrafi işaret taşıyan ürünler tüketici pazarında farklı değerlendirilmekte ve kendisine benzer özelliklerdeki muadillerine göre pazarda daha güçlü konumdadır. Coğrafi işaretler kendilerini tüketici pazarında özel kılan ürünlerdir.Coğrafi işaretli ürünlerin tüketici tarafından bilinirliğinin artması ile bu ürünlerin kendi ayrıcalıklı pazarlarının yaratılması mümkündür. Bu doğrultuda coğrafi işaretli ürünlerde markalaşmanın sağlanmasını amaçlayan bu çalışmanın coğrafi işaretli ürünlerin pazarlamasında geliştirilecek yeni stratejilere yön vereceği düşünülmektedir. Coğrafi işaretli ürünlerin pazarlanmasında rol oynayan parametrelerin etkilerinin bilinmesi güçlü bir pazarlama stratejisi için önemli bir basamak olacaktır.
The concept of Geographical Indication is used to describe products that are identified with a particular geography due to its distinctive properties. Protecting and promoting the privilege of the product, which has arisen with the contribution of the geographical region in which the product is integrated, is an increasingly important issue in trade and consumer market. Geographical Indication is an important and effective tool for qualifying products and introducing them to the consumer, taking part in the purchasing decision of the consumers. Products with Geographical Indications are evaluated differently in the consumer market and they are stronger in the market compared to their equivalents. Geographical Indications are products that make them special in the consumer market. It is aimed to increase consumer awareness of geographically marked products and to create their own privileged markets. In this respect, it is thought that this study, which aims to provide branding, will lead to new strategies to be developed in the marketing of geographically marked products. Knowing the effects of the parameters that play a role in the marketing of geographically marked products will be an important step for an strong marketing strategy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.11851/4171
Appears in Collections:İşletme Yüksek Lisans Tezleri / Business Administration Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
627348 (1).pdfAyşe Nur Lalelidağ_Tez4.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

84
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

18
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.