Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4191
Title: Hava araçları için optik arayüz kullanarak sanal küresel seyrüsefer uydu verisi oluşturma
Other Titles: Creating virtual global navigation satellite system data for air vehicles using optical interface
Authors: Kurt, Hamza
Yılmaz, Cihat Nurettin
Keywords: Yardımcı seyrüsefer sistemleri
Sanal küresel seyrüsefer uydu sistemi
Lazer mesafe ölçer
Konumlandırma
Aided navigation system
Virtual global navigation satellite system
Laser rangefinder
Positioning
Issue Date: 2020
Publisher: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Yılmaz, C. (2020).Hava araçları için optik arayüz kullanarak sanal küresel seyrüsefer uydu verisi oluşturma. Ankara : TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Bu çalışmada, hava araçlarının küresel seyrüsefer uydu sistemi (Global Navigation Satellite System, GNSS) verileri karıştırıldığı durumlarda kullanılmak üzere sanal küresel seyrüsefer uydu sistemi verisi oluşturma amaçlanmıştır. Günümüzde GNSS verileri düşük maliyetli radyo frekansı körelticiler tarafından bozularak, GNSS verilerini kullanan aygıtları kullanılmaz hale getirmektedir. Çalışmada, elektrooptik tabanlı yer istasyonu ile hava aracı arasındaki eğimli mesafe, yükseliş ve yanca açıları hesaplanarak hava aracının konum bilgisi GNSS verilerinden bağımsız bir şekilde belirlenmektedir. Elektrooptik tabanlı bu yapıda 3 farklı sensor kullanılmaktadır. Lazer mesafe ölçer yer istasyonu ile hava aracı arasındaki mesafeyi ölçmek için, manyetik alan ölçer yanca açısını ölçmek için ve ivmeölçer yükseliş açısını ölçmek için kullanılmaktadır. Çalışmada deneysel olarak STEVAL-STLKT01V1 geliştirme kartından elde edilen sensör verileri işlenerek sensörlerin ölçüm hatalarının konum hatasına etkisi analiz edilmiştir. Bu çalışmada yardımcı seyrüsefer sistemi geliştiricilere yöntemler sunulmuş ve sensor ölçüm hatalarının konum hatasına etkisi analiz edilerek, ödünleşim çalışmalarına ışık tutulmuştur.
In this study, it is aimed to create virtual global navigation satellite system data to be used in cases where the global navigation satellite system (GNSS) data of aircraft are jammed. Today, GNSS data is disrupted by low-cost radio frequency jammer, making devices using GNSS data unusable. In the study, the position information of the aircraft is determined independently from the GNSS data by calculating the slant range, elevation and azimuth angles between the electrooptic based ground station and the air vehicle. In this electrooptic based structure, three different sensors are used. The laser range meter is used to measure the distance between the ground station and the air vehicle, the magnetic field meter is used to measure the angle of the azimuth, and to measure the accelerometer elevation angle. In this study, experimentally, the sensor data obtained from the STEVAL-STLKT01V1 development card were processed and the effect of the measurement errors of the sensors on the position error was analyzed. In this study, methods were provided to the developers of the aided navigation system, and the effect of sensor measurement errors on the position error was analyzed and light was given to the trade off studies.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.11851/4191
Appears in Collections:Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Electrical & Electronics Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
654541 (2).pdfCihat Nurettin Yılmaz_Tez7.61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

88
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

32
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.