Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/423
Title: Ekonomik istikrarsızlık dönemlerinde kullanılabilecek ipotekli konut kredileri
Other Titles: Mortgages used in periods of economic instability
Authors: Alp, Ali
Baysal, Beyza
Keywords: Ekonomik istikrar = Economic stability, Konut = Dwellings, Konut finansmanı = Housing finance, Konut kredisi = Housing credit, İpotek kredileri = Mortgage credits<br _mce_bogus="1">
Issue Date: 2010
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Tüm dünyada sürekli artan talebin karşılanamamasından dolayı artış gösteren konut finansman sorunu bu çalışmada incelenmiştir. İlk olarak konut sorununun ayrıntılı olarak ele alındığı çalışmada dünyada ve Türkiye'deki konut sorunu incelenmiştir. İkinci olarak ise konut finansman yöntemleri ele alınmış, bu yöntemler içinden ipotekli konut kredisi kullanımı ayrıntılı olarak incelenmiştir. Çalışmada, 1990-2004 yıllarında arasında veriler kullanılarak ipotekli konut finansmanı çeşitlerinin Türkiye'de şartlarında uygulanabilirliği dönemsel olarak test edilmiştir.Çalışmada klasik ipotek kredisi, fiyat endeksli ipotek kredisi ve çift endeksli ipotek kredisi ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Yapılan analizle ulaşılan sonuçlar göstermiştir ki ekonomik istikrarsızlığın olduğu dönemlerde kullanılabilecek en uygun ipotek kredisi türü çift endeksli ipotek kredisi türüdür. Housing problem resulted from increasing demand has been studied in this work. Firstly housing problem has been studied in details and housing problems faced in world and in Turkey has been analyzed. Secondly, ways of real estate financing, especially mortgage usage have been studied. Mortgage types have been tested as if they are usable in the case of years between 1995-2004.Fixed rate mortgages, price level adjusted mortgages and dual indexed mortgages are concerned in this study. Results of the analysis show that in periods of economic instability most suitable mortgage type is dual indexed mortgage.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/423
Appears in Collections:İşletme Yüksek Lisans Tezleri / Business Administration Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Baysal%2C%20Beyza.pdf1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

8
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.