Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4244
Title: COVID-19 Hastalarında Yoğun Bakım Yönetimi
Other Titles: Intensive Care Management in COVID-19 Patients
Authors: Bayraktaroğlu, Merve
Keywords: COVID-19
pandemic
critical care
pandemik
yoğun bakım
Issue Date: 2020
Publisher: Türkiye Klinikleri
Source: Bayraktaroğlu M. COVID-19 hastalarında yoğun bakım yönetimi. Dakak M, editör. Göğüs Cerrahisi ve COVID-19. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.30-6.
Abstract: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is the third coronavirus infection identified in the last two decades. It was accepted as a pandemic by the World Health Organization (WHO) as a result of its rapid spread through droplet and contact. In this process, the organization of intensive care units and determining effective treatment strategies are of great importance. In the present article, intensive care management of COVID-19 patients is reviewed.
Koronavirüs hastalığı 2019 ( COVID-19) son yirmi yılda tanımlanan üçüncü koronavirüs enfeksiyonudur. Damlacık ve temas yoluyla hızla yayılması sonucu Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak kabul edilmi?tir. Bu süreçte yoğun bakımların organizasyonu ve etkin tedavi stratejilerinin belirlenmesi büyük önem ta?ımaktadır. Bu makalede COVID-19 hastalarının yoğun bakım yönetimi gözden geçirilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4244
https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-covid-19-hastalarinda-yogun-bakim-yonetimi-89055.html
ISBN: 9786254010705
Appears in Collections:Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Surgical Sciences

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

86
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.