Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/442
Title: Borsa İstanbul'da işlem gören firmaların türev araç kullanımını etkileyen faktörler
Other Titles: Factors affecting the use of derivatives of companies that are traded in Istanbul Stock Exchange
Authors: Tokat, Ekin
Doğan, Zeynep
Keywords: Risk yönetimi
Türev araç kullanımı
Risk management
Derivative use
BİST100
Issue Date: 2013
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı
Abstract: This paper investigates the determinants of financial derivative use by Turkish firms. Using data from 150 non-financial firms, traded in Borsa Istanbul, factors affecting the use of financial derivatives are determined by employing Logit model. Our results are in line with related literature and show the positive impact of firm size on the use of derivatives. Additionally, to be included in BIST Corporate Governance Index and foreign partnership are also found to be effective factors on derivative hedging activities. Since the model is developed to analyze the determinants of derivative use by Turkish firms, it will provide a baseline for future related research. As the firms understand the importance of hedging with use of derivatives and its benefits and become more familiar with it, different parameters are expected to become effective on the use of derivatives which is relatively a new phenomenon for Turkey.
Bu çalışmada Türkiyedeki firmaların türev araç kullanımını etkileyen faktörler incelenmiştir. Borsa İstanbul?da işlem gören ve finansal olmayan 150 firmanın 2011 ve 2012 yılı verileri kullanılarak, firmaların türev araç kullanımında etkili olan faktörler Logit modeli ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçları ilgili literatürde de görüldüğü gibi firma büyüklüğünün türev araç kullanımındaki pozitif etkisini göstermektedir. Bunun yanı sıra, Borsa İstanbul endekslerinden kurumsal yönetim endeksine dahil olma ve yabancı ortaklık parametreleri de firmaların türev araç kullanımını açıklayan faktörler olarak öne çıkmaktadır. Türk firmalarının türev araç kullanımının analizine yönelik geliştirilen model gelecek çalışmalar için de başlangıç niteliği taşımaktadır. Türkiye için göreceli yeni olan türev araçlarla riskten korunmanın önemi ve sağlayacağı faydaların firmalarca daha iyi anlaşılması ve türev araç kullanımının yaygınlaşması ile modelde farklı parametrelerin de etkili olması beklenmektedir.
Description: Borsa İstanbul'da işlem gören firmaların türev araç kullanımını etkileyen faktörler
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/442
Appears in Collections:İşletme Yüksek Lisans Tezleri / Business Administration Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do%C4%9Fan%2C%20Zeynep.pdf1.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

12
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.