Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/454
Title: 802.11 standartlarını kullanarak pozisyon tespiti
Other Titles: Location determination using ieee 802.11 standarts
Authors: Tavlı, Bülent
Doğancı, Yıldırım Umut
Keywords: Kablosuz ağlar
Wireless
Issue Date: 2008
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Recently, Wireless LANs are becoming increasingly popular, especially those based on IEEE 802.11a,b and g standards. Wireless networks are having a vital importance when a large number of nodes (user) have to be deployed, and/or in accurate situations. Positioning systems for indoor areas using the existing wireless local area network infrastructure have been proposed. Thus far, many characteristic features of RSSI have not been thoroughly investigated. Many researchers have relied on the RSSI as signal information to determine objects location while ignoring the characteristic of RSSI. We study the problem of determining the location of a mobile device in indoor areas using with RSSI. The problem is so complicated because RF Signals are affected by the noise, interference, multi-path effect and random movement in the indoor environment. In this thesis, we develop a method for analyzing such positioning systems. We find that in spite of this randomness, the signal information is enough to detect the position of a mobile device with a small error margin.
Kablosuz ağlar, özellikle IEEE 802.11 a, b ve g standartları, son zamanlarda çok popüler hale gelmiştir. Kablosuz ağlar büyük miktarda düğümün (kullanıcının) bir alana yerleştirilmesi gerektiği ve/veya hassas durumlarda çok büyük önem taşımaktadır. Var olan kablosuz ağ altyapıları kullanılarak uygulanan ve kapalı alanlar için olan konumlandırma sistemleri sunulmuştur. Bugüne kadar, RSSI' ın birçok özelliği ayrıntılı şekilde incelenmemiştir. Birçok araştırmacı, RSSI' ın karakteristik özellikleri göz ardı ederek RSSI' ı nesnelerin yerlerini belirlemek için sinyal bilgisi olarak kullanmışlardır. Bu çalışmada, RSSI kullanarak, bir iç mekânda bulunması gereken mobil bir cihazın yerinin belirlenmesi üzerine çalışılmıştır. Bu problem, bir iç mekândaki RF sinyallerinin gürültüden, parazitten, çok-yolluluk ve rasgele hareketten etkilenmelerinden dolayı çok karmaşık bir problemdir. Bu tez çalışmasında, bu tür konumlandırma sistemleri için bir metot geliştirilmeye çalışılmıştır. Rasgeleliliğe rağmen, sinyal bilgisinin küçük bir hata sınırı ile mobil bir cihazı tespit edebildiği bulunmuştur.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/454
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Computer Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do%C4%9Fanc%C4%B1%2C%20Y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%B1m%20Umut.pdf640.9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

14
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.