Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5199
Title: Altın, döviz ve hisse senedi piyasalarında oynaklık etkileşimi mekanizmasının analiz
Other Titles: Volatılıty ınteractıon mechanısm among the gold, foreıgn exchange and equıty markets
Authors: Tokat, Hakkı Arda
Keywords: Uluslararası İlişkiler
Siyasi Bilimler
Issue Date: 2013
Abstract: Bu çalışmada altın, döviz ve hisse senedi piyasalarında oynaklık etkileşimi mekanizması çok değişkenli GARCH modeli ile incelenmiştir. Oynaklıktaki asimetrik davranış olasılığı da dikkate alınarak yapılan çalışmada gram altın, ABD Doları ve IMKB 100 endeksi getirileri ile çalışılmıştır. Ayrıca Türkiye’deki hisse senedi piyasasının global altın ve dolar piyasası ile olan oynaklık etkileşimi de ayrı bir sistem dahilinde incelenmiştir. Tahmin sonuçlarına göre, çalışılan tüm değişkenlerin oynaklığı heteroskedastik özellik göstermektedir. Hisse senedi piyasalarında sıkça karşımıza çıkan asimetrik oynaklık davranışı İMKB 100 endeksi için de geçerliliğini korumuştur. ABD doları döviz piyasasın- dan gram altın piyasasına doğru şok ve oynaklık transferi ve İMKB 100 endeksinin global altın ve dolar piyasasındaki şok ve oynaklık değişimlerine karşı dirençli davranışı çalışmanın diğer önemli bulgularıdır. Sonuçlar portföy çeşitlendirmesi ve opsiyon stratejileri için faydalı ipuçları sağlamıştır.
This study investigates the volatility transmission mechanism among the gold, foreign exchange and equity markets by using multivariate GARCH modeling. Gold price per gram, US dollar and ISE 100 index are studied in a model framework where the asymmetric behavior of volatility is ac- counted for as well. Moreover, the interaction of Turkish equity market with global gold and dollar markets is analyzed within another system. Based on our estimation results, all the variables have heteroscedastic volatility and ISE 100 index shows asymmetric volatility pattern which is common for equity markets. Other noticeable findings are the shock and volatility transmission from US dollar market to domestic gold market and the volatility pattern of ISE 100 index which seems to be isolated from the global gold and dollar markets. The results provide useful implications for portfolio diversification and option strategies.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/157001
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5199
ISSN: 1303-1260
2148-5356
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Uluslararası Girişimcilik Bölümü / Department of International Entrepreneurship

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.