Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5259
Title: Effects of Calcium Soaps of Animal Fats on Performance, Abdominal Fat Fatty Acid Composition, Bone Biomechanical Properties, and Tibia Mineral Concentration of Broilers
Other Titles: Hayvansal Yağın Yağ Asitleri Kalsiyum Tuzunun Broyler Performansı, İç Yağın Yağ Asidi Kompozisyonu, Kemiklerin Biyomekanik Özellikleri ve Tibia Mineral Düzeyi Üzerine Etkisi
Authors: Çalık, Ali
Yalçın, Sakine
Küçükersan, Seher
Saçaklı, Pınar
Yıldız, Gültekin
Ramay, Muhammad Shazaib
Taban, Süleyman
Issue Date: 2019
Abstract: This study evaluated the effects of a graded concentration of dietary calcium soaps of tallow (CST) supplementation on broiler performance, carcass characteristics, abdominal fat fatty acid profile, bone biomechanical properties, and bone mineral composition. One hundred and forty 11-d-old male broiler chickens were randomly allocated to 4 experimental groups with 5 replicate pens containing 7 birds per each. The birds received cornsoybean meal based diet and CST (CST0, CST10, CST20, and CST30, respectively) was included in the grower (0, 10, 20, and 30 g/kg) and finisher (0, 15, 30, and 45 g/kg) diet at the expense of vegetable acid oil and limestone. Dietary supplementations had no significant effect on BWG and FI during the entire experimental period. However, FCR was improved in CST0 and CST10 groups in comparison to those of the CST20 group from d 11 to d 42. According to the present study result, dietary supplementation of low level of CST significantly influenced intestinal microarchitecture of the jejunum and ileum by improving villus height/crypt ratio and villus height, respectively. Femur (P=0.001) and tibia (P=0.020) stiffness increased linearly with the increasing level of dietary CST. Tibia Ca (P=0.009) and P (P=0.009) concentration of CST10 and CST30 groups were lower than the CST0 group. Increasing levels of CST in diets significantly reduced the Fe and Mn concentrations in tibia samples. In conclusion, supplementation of CST has no detrimental effect on broiler performance parameters and might be used as an alternative dietary fat source in the broiler industry.
Bu çalışmada rasyonlara artan düzeylerde ilave edilen hayvansal yağın yağ asiti tuzunun (CST) broylerlerde performans, karkas karakteristikleri, abdominal yağın yağ asiti kompozisyonu, kemiklerin biyomekanik özellikleri ve kemik mineral kompoziyonu üzerine olan etkisi incelenmiştir. Toplamda 140 adet 11 günlük erkek broyler 4 deneme grubuna ve her biri 7 civcivden oluşan 5 tekerrür grubuna rasgele olacak şekilde ayrılmıştır. Broylerler mısır-soyadan oluşan rasyon ile beslenmiştir. Büyütme (0, 10, 20 ve 30 g/kg) ve bitirme (0, 15, 30 ve 45 g/kg) dönemi rasyonları artan düzeylerde CST (CST0, CST10, CST20 ve CST30, sırasıyla) kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Karma yeme ilave edilen yağın, tüm deneme periyodu boyunca, canlı ağırlık artışı ve yem tüketimi üzerine önemli bir etkisi olmadığı görülmüştür. Ancak, araştırmanın 11-42 günleri arasında, CST0 ve CST10 gruplarının CST20 grubu ile karşılaştırıldığında daha iyi yemden yararlanma değerine sahip olduğu görülmüştür. Elde edilen araştırma sonuçlarına göre, karma yeme düşük düzeyde ilave edilen hayvansal yağın jejunum villus yüksekliği/kript derinliği oranını ve ileum villus yüksekliğini arttırmak suretiyle bağırsak histomorfolojisi üzerine olumlu bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Femur (P=0.001) ve tibia (P=0.020) sertliği rasyonlara artan düzeyde CST ilavesi ile birlikte doğrusal bir artış göstermiştir. CST10 ve CST30 gruplarının tibia Ca (P=0.009) ve P (P=0.009) konsantrasyonu, CST0 grubu ile karşılıştırıldığında daha düşük bulunmuştur. Karma yemde CST düzeyinin artması, tibia örneklerindeki Fe ve Mn konstrasyonunu önemli ölçüde azaltmıştır. Sonuç olarak, rasyonlara ilave edilen hayvansal yağın yağ asiti tuzlarının broyler performansı üzerine olumsuz bir etkisi olmadığı ve ucuz bir alternatif yağ kaynağı olarak kullanılabileceği görülmüştür.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/387811
https://doi.org10.9775/kvfd.2018.20329
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5259
ISSN: 1300-6045
1309-2251
Appears in Collections:Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü / Department of Material Science & Nanotechnology Engineering
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

4
checked on Sep 23, 2022

WEB OF SCIENCETM
Citations

4
checked on Sep 24, 2022

Page view(s)

8
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.