Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5278
Title: FİNANSAL RAPORLAMA VE DENETİM UYGULAMALARI KAPSAMINDA DAVRANIŞSAL MUHASEBE TEORİSİNE BAKIŞ
Other Titles: BEHAVIORAL ACCOUNTING THEORY IN THE SCOPE OF FINANCIAL REPORTING AND AUDITING APPLICATIONS
Authors: Ergüden, Engin
Dalkılıç, Ali Fatih
Kaya, Can Tansel
Sayar, A. R. Zafer
Keywords: İşletme Finans
İktisat
İşletme
Issue Date: 2018
Abstract: Psikoloji bilimi ile finansın kesişimi olarak nitelendirilebilecek olan davranışsal finans uzun yıllardır finans literatüründe yer almasına ve oldukça çok sayıda akademik çalışmaya konu olmasına rağmen davranışsal muhasebe bu bağlamda daha geride kalmıştır. Oysa ki Amerika Muhasebe Birliği’nin (AAA) muhasebe eğitiminde psikoloji ile ilgili konuları dahil etme yönündeki çağrısı 1970’li yıllara kadar geriye gitmektedir. Finansal raporları hazırlayan muhasebecilerin sıklıkla mesleki yargılarına göre karar vermek durumunda kalmaları ve raporların bu doğrultuda şekillenmesinin yanı sıra bu raporları denetleyenlerin mesleki şüphecilik ile hareket ediyor oluşu davranışsal muhasebenin etki alanını ortaya koymaktadır. Çalışmanın amacı davranışsal muhasebenin teorik altyapısını ve ilgili olduğu teorileri ortaya koymak ve finansal raporlama ve denetim uygulamalarındaki yansımalarını incelemektir. Bu doğrultuda ilgili finansal raporlama ve denetim standartları da ele alınmaktadır.
Although behavioral finance, that can be described as the intersection of psychology and finance, has been in the financial literature for many years and is subject to a great number of academic studies, behavioral accounting has lagged behind in this context despite the call of the American Accounting Association (AAA) to include psychology-related issues in accounting education goes back to the 1970s. Accountants who prepare financial reports frequently make decisions according to professional judgment so they shape the financial reports accordingly; auditors of these reports are acted with professional skepticism. These two facts reveals the domain of behavioral accounting. The aim of the current study is to demonstrate the theoretical background of behavioral accounting and other theories linked and to examine the implications of financial reporting & auditing practices. In this respect, related financial reporting and auditing standards are also addressed.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/323376
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5278
ISSN: 1302-258X
2564-7164
Appears in Collections:İşletme Bölümü / Department of Management
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.