Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5279
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorApatay, Tunç-
dc.contributor.authorDağ, Serkan-
dc.contributor.authorGüler, Mehmet Ali-
dc.contributor.authorGülgeç, Müfit-
dc.date.accessioned2021-09-11T14:38:56Z-
dc.date.available2021-09-11T14:38:56Z-
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.issn1300-1884-
dc.identifier.issn1304-4915-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/112895-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/5279-
dc.description.abstractBu çalışmada, fonksiyonel derecelendirilmiş malzeme (FDM)’den yapılan bir kaplamada yüzey altında, temas yüzeyindeki düzgün profilli sürtünmeli rijit zımba etkisiyle oluşan, gerilme dağılımlarını hesaplamak için tekil integral denklemlerine dayalı bir yöntem geliştirilmiştir. Düzlem elastisite durumu ele alınmış ve Poisson oranının, homojen gövde ve FDM kaplama için aynı olduğu kabul edilmiştir. Problem, bir tekil integral denklemine indirgenmiş ve bu denklem bir açılım – sıralama tekniği kullanılarak sayısal olarak çözülmüştür. Tekil integral denkleminin çözümünde kullanılan seriler Jacobi polinomları kullanılarak ifade edilmiştir. Zımba genişliği, zımba konumu, sürtünme katsayısı ve malzeme parametrelerinin, kaplama derinliği boyunca oluşan gerilme dağılımlarına etkileri incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, a method has been developed in order to calculate the subsurface contact stresses in a functionally graded coating loaded by a frictional flat stamp on the contact surface. Plane elasticity is considered; Poisson’s ratio is taken to be constant for the FGM coating and the substrate is taken to be homogeneous. The problem is reduced to a singular integral equation which is solved numerically by means of an expansion collocation technique. The series expansions utilized in the solution of the singular integral equation are expressed in terms of Jacobi polynomials. Effects of punch length, punch location, coefficient of friction and material properties on the subsurface stresses are investigated.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofGazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleFonksiyonel derecelendirilmiş kaplamalarda sürtünmeli rijit zımba etkisiyle oluşan yüzeyaltı temas gerilmelerien_US
dc.title.alternativeSubsurface contact stresses in functionally graded coatings loaded by a frictional flat stampen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineeringen_US
dc.departmentFakülteler, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümütr_TR
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage611en_US
dc.identifier.endpage623en_US
dc.institutionauthorGüler, Mehmet Ali-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.scopusqualityQ2-
dc.identifier.trdizinid112895en_US
item.grantfulltextnone-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextNo Fulltext-
item.openairetypeArticle-
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Bölümü / Department of Mechanical Engineering
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.