Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5302
Title: Hisse senetleri İMKB'de işlem gören bankaların şeffaflık skoru düzeyinin likidite üzerine etkisi
Authors: Sayar, A. R. Zafer
Kaymaz, Önder
Alp, Ali
Issue Date: 2010
Abstract: Finansal piyasaların küreselleşmesiyle birlikte bankaların sermaye piyasalarından fon toplama ihtiyaçları artmış; Türk sermaye piyasasının en önemli kurumsal yatırımcısı konumunda olan bankaların bu amaçla halka açılmaları kamuyu aydınlatma (şeffaflık) ve yatırımcıların korunması açısından önem kazanmıştır. Çalışmada, hisse senetleri İMKB'de işlem gören bankaların likiditelerinin; şeffaflık seviyeleri, aktif büyüklüğü, yurtdışında depo sertifikası (ADR) ihracı, ikincil halka arz ve BDDK tarafından 2002 yılında yürürlüğe konulan Uluslararası Finansal Raporlama (Muhasebe) Standartlarına uyumlu Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ile ilişkisi ve açıklanabilirliğine ilişkin istatistiki bir çalışma yapılmış ve şeffaflık ile ilgili bazı teorilerin hisse senetleri İMKB'de işlem gören bankalar için doğruluğu araştırılmıştır. Çalışma sonuçları, İMKB bankalarının şeffaflık seviyeleri ile likiditeleri arasında anlamlı ve kuvvetli bir ilişki bulunduğunu ortaya koymaktadır. Aynı ilişkiye nispeten daha düşük bir anlamlılık düzeyinde banka aktif büyüklüğü ve ikincil halka arzlar ile likidite arasında da rastlanmaktadır. ADR ihraçlarında ve BDDK Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ile banka hisse senedi likiditesi arasında ise böyle bir ilişki bulunamamıştır. Ancak, BDDK Muhasebe Uygulama Yönetmeliği'nin likiditeye olan etkisinin incelendiği modelde; modelin açıklama gücünün arttığı görülmüştür.
As the financial markets globalize, the need for banks to collect funds from capital markets has increased; as an immediate consequence, the IPOs of Turkish banks have gained importance in terms of transparency and investor protection. Employing the data obtained from Istanbul Stock Exchange, we empirically investigate the effect of transparency level on the liquidity in the banking industry. We find that there is a significant and robust relationship between 'transparency level' and 'liquidity'. The same direction also applies to the link between bank (assets) size and secondary offerings at a lower level of significance. We could not find though an evidence reporting any relationship of banks' stock liquidity with ADR issues and BRSA-induced APR. Yet, the explanatory power of the model where the effect of APR on liquidity is controlled is documented to tend to increase.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/106869
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5302
ISSN: 1301-1650
Appears in Collections:İşletme Bölümü / Department of Management
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.