Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5304
Title: Hukuki Bir Kavram Olarak Şiddet Mağduru Kadınlarda Öğrenilmiş Çaresizlik Sendromu ve İngiliz Haksız Tahrik Hukuku Üzerindeki Etkileri
Other Titles: THE CONCEPT OF LEARNED HELPLESSNESS IN BATTERED WOMEN AND ITS IMPACTS ON ENGLISH LAW OF PROVOCATION
Authors: Doğan, Recep
Keywords: Hukuk
Issue Date: 2015
Abstract: Bu makalede, şiddet mağduru kadınlarda görülen “öğrenilmiş çaresizlik sendromu” hukuki açıdan tartışılacak ve bu sendroma ilişkin delillerin, İngiliz haksız tahrik hukuku üzerindeki etkileri açıklanacaktır. Hâlihazırda eril (masculine) bir anlayış ile düzenlenen İngiliz haksız tahrik hukukuna ilişkin düzenlemelerin cinsiyet farklılıklarını dikkate alıp almadığı ve kasten öldürme suçunu işleyen şiddet mağduru kadınların haksız tahrikten yararlanmasına izin verip vermediği incelenecektir. İngiliz Temyiz Mahkemesinin Ahluwalia ve Thornton kararlarının ışığı altında, sistematik şiddet mağduru olup kendisinde öğrenilmiş çaresizlik sendromu gelişen kadınların kasten öldürme suçlarındaki hukuki durumunun iyileştirilip iyileştirilemeyeceği tartışılacaktır.
This article discusses the concept of learned helplessness in battered women and its implications on English law of provocation. It will be explored whether current provisions in English law of provocation, which are still based on male aggression and masculinity, help to reinforce gender differences and allow battered women who kill to argue the defence of provocation. In the light of English Court of Appeal’s rulings in Ahluwalia and Thornton, it will be argued whether the defences for battered women who kill will be improved.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/179086
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5304
ISSN: 1300-9885
Appears in Collections:Hukuk Fakültesi / Faculty of Law
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.