Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5304
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDoğan, Recep-
dc.date.accessioned2021-09-11T14:39:01Z-
dc.date.available2021-09-11T14:39:01Z-
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.issn1300-9885-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/179086-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/5304-
dc.description.abstractBu makalede, şiddet mağduru kadınlarda görülen “öğrenilmiş çaresizlik sendromu” hukuki açıdan tartışılacak ve bu sendroma ilişkin delillerin, İngiliz haksız tahrik hukuku üzerindeki etkileri açıklanacaktır. Hâlihazırda eril (masculine) bir anlayış ile düzenlenen İngiliz haksız tahrik hukukuna ilişkin düzenlemelerin cinsiyet farklılıklarını dikkate alıp almadığı ve kasten öldürme suçunu işleyen şiddet mağduru kadınların haksız tahrikten yararlanmasına izin verip vermediği incelenecektir. İngiliz Temyiz Mahkemesinin Ahluwalia ve Thornton kararlarının ışığı altında, sistematik şiddet mağduru olup kendisinde öğrenilmiş çaresizlik sendromu gelişen kadınların kasten öldürme suçlarındaki hukuki durumunun iyileştirilip iyileştirilemeyeceği tartışılacaktır.en_US
dc.description.abstractThis article discusses the concept of learned helplessness in battered women and its implications on English law of provocation. It will be explored whether current provisions in English law of provocation, which are still based on male aggression and masculinity, help to reinforce gender differences and allow battered women who kill to argue the defence of provocation. In the light of English Court of Appeal’s rulings in Ahluwalia and Thornton, it will be argued whether the defences for battered women who kill will be improved.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofAnkara Barosu Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHukuken_US
dc.titleHukuki Bir Kavram Olarak Şiddet Mağduru Kadınlarda Öğrenilmiş Çaresizlik Sendromu ve İngiliz Haksız Tahrik Hukuku Üzerindeki Etkilerien_US
dc.title.alternativeTHE CONCEPT OF LEARNED HELPLESSNESS IN BATTERED WOMEN AND ITS IMPACTS ON ENGLISH LAW OF PROVOCATIONen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Lawen_US
dc.departmentFakülteler, Hukuk Fakültesitr_TR
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage173en_US
dc.identifier.endpage194en_US
dc.institutionauthorDoğan, Recep-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid179086en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextNo Fulltext-
item.grantfulltextnone-
item.openairetypeArticle-
Appears in Collections:Hukuk Fakültesi / Faculty of Law
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.