Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5326
Title: Ischemia Modified Albumin Levels in Spinal Cord Ischemia/Reperfusion Injury: an Experimental Study
Other Titles: Spinal Kord İskemi/Reperfüzyon Hasarında İskemi Modifiye Albumin düzeyleri: Deneysel Çalışma
Authors: Kertmen, Hayri
Gürer, Bora
Hasanbaşoğlu, Altuğ
Menteşe, Ahmet
Yılmaz, Erdal Reşit
Uzun, Özlem
Türedi, Süleyman
Keywords: Nörolojik Bilimler
Issue Date: 2014
Abstract: Giriş: Spinal kord iskemi/reperfüzyon hasarında iskemi nedenli oksidatif stres önemli yer teşkil eder. Ischemia-modifiye albumin (IMA), yeni kullanıma giren, iskemi ve oksidatif stresin duyarlı bir biyomarkırı olup, daha önce iskemik spinal kord hasarında çalışılmamıştır. Bu çalışmada deneysel spinal kord iskemi hasarında IMA düzeylerindeki değişikler incelendi. Metod: Elliüç adet yetişkin, erkek, 2,5-3 kg ağırlıklarında, Yeni Zelanda tavşanına aort oklüzyon metodu kullanılarak spinal kord iskemisi oluşturuldu. Denekler 10 gruba (sham, iskemi ve değişik zaman aralıklarında iskemi/reperfüzyon yapılan gruplar ve kontrolleri) ayrıldı. IMA, doku ve kan malondialdehyde (MDA) ve myeloperoxidase (MPO) aktivite düzeyleriyle histopatolojik hasar skorları karşılaştırıldı. Bulgular: IMA düzeylerinin iskemiyi takiben hızlı bir şekilde arttığı gözlemlendi. Reperfüzyonu takiben ise kontrol gruplarıyla aynı düzeye düştüğü izlendi. Serum IMA düzeylerinin zamanla yükseldiği kontrol ve I/R grupları karşılaştırıldığında görüldü. Ancak IMA düzeyleriyle kan ve doku MDA ve MPO düzeyleri arasında korelasyon tespit edilmedi (tüm kıyaslamalar için p>0,05). Histopatolojik skorlar ile serum IMA ve MDA düzeyleri arasında düşük korelasyon görüldü. Sonuçlar: Bu çalışmanın sonuçlarında spinal kord iskemi/reperfüzyon hasarında yüksek IMA düzeyleri tespit edildi. Yüksek IMA düzeylerinin spinal kord iskemisinin ve komplikasyonun bir göstergesi olabileceği sonucuna varıldı.
Background: Spinal cord ischemia/reperfusion (I/R) injury involves evident ischemia- mediated oxidative stress. Ischemia-modified albumin (IMA) has emerged as a novel and sensitive ischemia and oxidative stress biomarker, although it has not been previously investigated in ischemic spinal cord injury (SCI). This study was therefore intended to investigate serum IMA levels in a rabbit model of experimentally induced ischemic SCI. Method: Spinal cord ischemia was induced in 53 mature, male New Zealand rabbits weighing 2.5-3 kg using the aortic occlusion model. Animals were divided into 10 groups (sham, ischemia and different duration I/R groups and their respective controls). IMA, tissue and blood malondialdehyde (MDA), tissue and blood myeloperoxidase (MPO) activity levels and histopathological damage scores were then compared. Results: Ischemia-modified albumin levels rose rapidly when ischemia was induced to the spinal cord. They then declined to levels similar to those of the control groups when reperfusion was established. Serum IMA levels exhibited a tendency to rise over time in both the control and I/R groups compared to the sham group. We observed no correlation between IMA levels and blood and tissue MDA and MPO levels (p>0.05 for all correlations). We determined only a low correlation between histopathological score and serum IMA and MDA levels. Conclusions: The results from this pioneering study identified a high level of IMA in spinal cord I/R injury, indicating that IMA is a potentially valuable diagnostic or predictive technique for ischemic SCI and its complications.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/183487
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5326
ISSN: 1300-1817
1302-1664
Appears in Collections:Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Internal Medical Sciences
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.