Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5329
Title: İslam Örneğinde Küreselleşen Dünyada Kimliğe Dayalı Güvenlik Tehditleri
Other Titles: Identity-Based Security Threats in a Globalized World: Focus on Islam
Authors: Aydın, Mustafa
Açıkmeşe, Sinem
Keywords: Kültürel Çalışmalar
Etnik Çalışmalar
Tarih
Siyasi Bilimler
Din Bilimi
Issue Date: 2008
Abstract: Bu makale, grup kimliği temeli olarak İslam dini ile uluslararası güvenliğe tehdit olarak ortaya çıkan siyasal İslam arasındaki bağlantı özelinde kimliğe dayalı güvenlik tehditlerinin etnik, dinsel ve medeniyetlere ilişkin boyutları ve bu tehditlerin küreselleşmeyle ilişkisini incelemektedir. Çalışma, her ne kadar İslam çeşitli tarihsel nedenlerle Batı dünyası tarafından zaman zaman bir tehdit olarak algılanmışsa da, Huntington’ın medeniyet kimliği anlayışına dayalı “İslamî tehdidin” bir mit olduğunu savunmaktadır. Buna karşılık, kimliklerini bir din olarak İslama dayalı tanımlayan bazı radikal grupların ulusal, bölgesel ve küresel düzeylerde güvenliğe tehdit oluşturabileceklerini de ifade etmektedir.
This article analyzes ethnic, religious, and civilizational dimensions of identity-based security threats and their link with globalization, with a specific focus on the connection between Islam as a basis for group identity and Islam as a threat. Even though, Islam sometimes perceived as a threat by Western world mainly for historical reasons, this article suggests that an ‘Islamic threat’ based on a Huntingtonian understanding of a civilizational identity is a myth. Nevertheless, it also argues that some radical and extremist groups, imagining identities based on Islam as a religion, might pose threats to security at the national, regional or global levels.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/87182
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5329
ISSN: 1304-7310
Appears in Collections:Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / Department of Political Science and International Relations
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations

2
checked on Mar 11, 2023

Page view(s)

10
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.