Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5329
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAydın, Mustafa-
dc.contributor.authorAçıkmeşe, Sinem-
dc.date.accessioned2021-09-11T14:39:06Z-
dc.date.available2021-09-11T14:39:06Z-
dc.date.issued2008en_US
dc.identifier.issn1304-7310-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/87182-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/5329-
dc.description.abstractBu makale, grup kimliği temeli olarak İslam dini ile uluslararası güvenliğe tehdit olarak ortaya çıkan siyasal İslam arasındaki bağlantı özelinde kimliğe dayalı güvenlik tehditlerinin etnik, dinsel ve medeniyetlere ilişkin boyutları ve bu tehditlerin küreselleşmeyle ilişkisini incelemektedir. Çalışma, her ne kadar İslam çeşitli tarihsel nedenlerle Batı dünyası tarafından zaman zaman bir tehdit olarak algılanmışsa da, Huntington’ın medeniyet kimliği anlayışına dayalı “İslamî tehdidin” bir mit olduğunu savunmaktadır. Buna karşılık, kimliklerini bir din olarak İslama dayalı tanımlayan bazı radikal grupların ulusal, bölgesel ve küresel düzeylerde güvenliğe tehdit oluşturabileceklerini de ifade etmektedir.en_US
dc.description.abstractThis article analyzes ethnic, religious, and civilizational dimensions of identity-based security threats and their link with globalization, with a specific focus on the connection between Islam as a basis for group identity and Islam as a threat. Even though, Islam sometimes perceived as a threat by Western world mainly for historical reasons, this article suggests that an ‘Islamic threat’ based on a Huntingtonian understanding of a civilizational identity is a myth. Nevertheless, it also argues that some radical and extremist groups, imagining identities based on Islam as a religion, might pose threats to security at the national, regional or global levels.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofUluslararası İlişkileren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKültürel Çalışmalaren_US
dc.subjectEtnik Çalışmalaren_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectSiyasi Bilimleren_US
dc.subjectDin Bilimien_US
dc.titleİslam Örneğinde Küreselleşen Dünyada Kimliğe Dayalı Güvenlik Tehditlerien_US
dc.title.alternativeIdentity-Based Security Threats in a Globalized World: Focus on Islamen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Political Science and International Relationsen_US
dc.departmentFakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümütr_TR
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue18en_US
dc.identifier.startpage197en_US
dc.identifier.endpage214en_US
dc.identifier.wosWOS:000261434500010en_US
dc.identifier.scopus2-s2.0-58849110719en_US
dc.institutionauthorAydın, Mustafa-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.scopusqualityQ2-
dc.identifier.trdizinid87182en_US
item.fulltextNo Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextnone-
Appears in Collections:Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / Department of Political Science and International Relations
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection
Show simple item record

CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations

2
checked on Feb 4, 2023

Page view(s)

8
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.