Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5330
Title: İşletmelerde ileri teknoloji kullanımı ve rekabet: otomotiv sektöründe bir alan araştırması
Other Titles: Using advanced technology in companies and competition: a case study in automotive industry
Authors: Demirci, Rasih
Semiz, Süleyman
Gölcü, Mustafa
Issue Date: 2008
Abstract: İşletmeler üretim, değişim ve rekabet arasında yaşamlarını sürdürmektedirler. Üretimini devam ettiremeyen, değişime ayak uyduramayan ve rekabet edemeyen her işletme yok olma tehlikesi ile kar karşıyadır. Bu tehlikeyi ortadan kaldırmak, teknoloji kararlarını zamanında alabilmekle mümkündür. Rekabet, hızla gelişen üretim ve yönetim teknolojileri nedeniyle acımasız bir ortamda devam etmektedir. Bu çalışmada, ileri teknolojiler incelenerek Otomotiv Sektöründe yapılmış bir araştırmaya yer verilmektedir. Araştırmada işletmelerde ileri teknoloji kullanımına engel teşkil eden faktörler, teknoloji düzeyleri ve rekabet durumları incelenmektedir.
Companies continue their work-lifes among the production, changing and competition phases. Each company that can not continue on producing, can not enter a competition with other companies can face with the danger of disappear. Removing this danger is possible by taking the technological decissions in time. The competition is performed in a very ruthless condition because of highly developing production and management technolohies. In this study, a research about Automotive Sector is made by considering advanced technologies. He factors that prevents the using of advanced technologies, the levels of technology and the competition conditions are considered in the study.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/83139
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5330
ISSN: 1302-0900
2147-9429
Appears in Collections:İşletme Bölümü / Department of Management
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.