Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5365
Title: MUHASEBEVE DENETİM ALANINDA YAŞANAN SON GELİŞMELER İLEMUHASEBE MESLEĞİNDE YENİ TRENDLER
Other Titles: LATEST DEVELOPMENTS IN THE FIELD OF ACCOUNTING, AND AUDITING AND NEW TRENDS IN THE ACCOUNTANCY PROFESSION
Authors: Sayar, Zafer
Karataş, Muharrem
Keywords: İşletme Finans
İktisat
Uluslararası İlişkiler
İşletme
Issue Date: 2017
Abstract: Günümüzde dünya hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci içerisindedir. Dünya ekonomisindeki ve teknolojideki hızlı gelişim ve dönüşüm ile küreselleşmenin bir yansıması olarak işletmelerin faaliyetleri ve gerçekleştirdiği finansal işlemler eskiye nazaran çok karmaşıklaşmıştır. Bunun neticesinde yeni finansal ve politik krizler yaşanmakta, yaşanan bu krizler neticesinde ise yeni süreçler, oluşumlar ve düzenlemeler gündeme gelmektedir. Bu gelişmelerin etkisiyle, özellikle muhasebe mesleği de son yıllarda hızlı bir gelişim, değişim ve dönüşüm sürecine girmiştir. Dolayısıyla, finansal tablo kullanıcılarının ihtiyaçlarının farklılaşması finansal raporlama uygulamalarının değişikliğe uğraması sonucunu doğurmuştur. Bu çerçevede, bağımsız kişilerin denetiminden geçmiş finansal tablolar her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Tüm bu gelişmeler ışığında, meslek mensuplarının uluslararası gelişmeler ve yeni TTK kapsamında başta muhasebe ve denetim alanlarındaki yeni düzenlemelere uyum sağlamaları, geleceğe yönelik yol haritalarını çizmeleri ve mesleki uzmanlaşmaları büyük önem taşımaktadır.
Today, the world is in a process of rapid change and transformation. With the rapid developments and changes in technology and world economy, and as a reflection of the globalization, business activities and its financial tran* 1 SMMM, TÜRMOB Denetim ve Kalite Güvence Koordinatörü&TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi, Eski TMSK II. Başkanı, zsayar@etu.edu.tr.2 SMMM, Kıdemli Müdür, Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. Gazi Üniversitesi Muhasebe-Finans** man Bölümü Doktora Öğrencisi - Tez Aşaması, Eski KGK Uzmanı, mkaratas@kpmg.com.sactions have become more complex than before. Due to these developments, new financial and political crises are being experienced and the new processes, establishments and regulations are come up as a result of these crises. With the impact of these developments, especially the accounting professionis in a rapid process of improvement, change and transformation in recent years.That is why; financial reporting practices have been changed by the variation of the needs of external users (financial statement users). In the light of all these developments, members of the profession adapt to the new regulations particularly in the fields of accounting and auditing, and draw a road map for the future is of great importance for professional fields.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/225554
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5365
ISSN: 1303-5444
Appears in Collections:İşletme Bölümü / Department of Management
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.