Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5378
Title: -p tur-(/dur-) art fiilinin durağanlaştırma işlevi
Other Titles: Stativization function of the -p tur-(/dur-) postverb
Authors: Bacanlı, Eyüp
Issue Date: 2010
Abstract: tur- fiili anlamsızlaşmış bir yardımcı fiil olarak Türk lehçelerinde süreklilik kılınışı bildirir ve onun bu işlevi çeşitli Türk lehçeleri bağlamında geniş bir şekilde incelenmiştir. Durağan durum; görünüş ve kılınış çalışmalarında iki farklı anlamda kullanılır. Bunlardan ilki, fiilin bildirdiği eylemin durağanlığı; ikincisi ise „bitmişlik (perfect)? (veya postterminallik) görünüşünün özel bir türüdür. Bu makalede tur- fiilinin kılınışsal durağanlığı başlangıç-dönüşümlü (+başd) fiillerde, görünüşsel durağanlığı ise bazı bitiş-dönüşümlü (+bitd) fiillerde nasıl bildirdiği üzerinde durulmaktadır.
tur- as an auxilary in Turkish dialects indicates durative Aktionsart and its this function in Turkish dialects has been broadly examined. The term “stative” is used in aspectual literature in two ways. First, it is understood as the stative actionality (Aktionsart) of the verb; and secondly it is used as a special kind of resultative perfect (or the highest focal postterminality). In this paper, we examine how the auxilary tur- indicates actional stativity with initiotransformative verbs and aspectual stativity with certain finitransformative verbs.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/118319
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5378
ISSN: 1308-2140
1308-2140
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Department of Turkish Language & Literature

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.