Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5380
Title: Philosophical and axiomatic grounding of fuzzy theory
Other Titles: Bulanık teorinin belitlere dayalı felsefik temelleri
Authors: Türkşen, İsmail Burhan
Keywords: Endüstri Mühendisliği
Issue Date: 2011
Abstract: Zaman zaman, yeni araştırma yönleri aramak, keşfetmek ve temel varsayımlara yeni bir ışık tutmak için, Bulanık Teorinin felsefi ve belitlere dayanan temellerini tekrarlamak önemlidir. Bu gaye nedeniyle, önce, Pierce ve Zadeh'nin görüş açılarının belirli ve belirsizlik yönlerini yeniden incelemek gerekir. İkinci olarak teorik sorgulama perspektifinden, Klasik ve Bulanık teorilerin yaratılış ve bilgi kuramı temellerine kısaca işaret ediyoruz. Üçüncü olarak, Aralık-Değerli Tip II bulanık teorinin temel desteklerini ortaya çıkaran 1) klasik küme ve mantık teorileri, 2)bulanık küme ve iki-değerli mantık teorileri, Tip I bulanık teori ve 3) Dil-Bilim Ötesi Belitlerin bulanık yorumunu tetkik ediyoruz.
At times, it is essential to re-affirm the philosophical and axiomatic foundations of Fuzzy Theory in order to search and discover new avenues of research and to shed a new light onto basic assumptions. For such a purpose, first, the perspectives of Pierce and Zadeh are reviewed with regards to determinacy and indeterminacy. Secondly, the ontological and epistemological foundations of both the Classical and Fuzzy theories are briefly noted from the perspective of a theoretical inquiry. Thirdly, axiomatic positions are re-stated for: 1) classical set and logic theories, 2) fuzzy set and twovalued logic theories,i.e., Type I fuzzy theory, and then 3) a fuzzy interpretation of Meta-Linguistic Axioms are investigated to reveal part of the foundational underpinnings of Interval-Valued Type II fuzzy theory.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/118269
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5380
ISSN: 1300-3410
2667-7539
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Bölümü / Department of Industrial Engineering
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.