Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5424
Title: The effects of laser energy deposition on supersonic cavity flow
Other Titles: Lazer enerjisinin sesüstü kavitelerdeki akış üzerine etkileri
Authors: Aradağ, Selin
Yan, Hong
Knıght, Doyle
Keywords: Termodinamik
Issue Date: 2009
Abstract: Bu çalışma, açık dikdörtgensel kaviteler üzerindeki basınç dalgalanmalarının lazer enerjisi ile azaltılmasının mümkün olup olmadığını araştıran sayısal bir çalışmadır. Simülasyonlar, enerji gönderilen ve gönderilmeyen iki ayrı durumda üç boyutlu bir kavite üzerindeki zamana bağlı değişen Mach sayısı 1.5 olan sesüstü akış için gerçekleştirilmiştir. Sıkıştırılabilir zamana bağlı Reynolds-ortalamalı Navier Stokes denklemleri üç boyutta GASPex adlı kod kullanarak çözümlenmiştir. Türbülans modeli olarak k-? kullanılmıştır. Lazer enerjisini modellemek için Gauss sıcaklık profili kullanılmış, enerjinin gönderildiği noktadaki yoğunluğun başlangıçta uniform olduğu kabul edilmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre, lazer enerjisi kavite içindeki akış yapısını değiştirerek, basınç dalgalanmalarını azaltmaktadır.
The study examines the capability for reduction of the resonant pressure fluctuations in supersonic flow over an open rectangular cavity using repetitively pulsed energy deposition, computationally. The simulations are performed for the cases both with and without energy deposition for the unsteady flow over a three-dimensional cavity at a free stream Mach number of 1.5. The Reynolds-averaged compressible time dependent Navier Stokes equations in three dimensions are solved using the flow solver GASPex. The k-ω turbulence model is used. A Gaussian temperature profile is utilized to model the energy pulse assuming the density within the spot is initially uniform. The results indicate that energy deposition reduces the pressure fluctuations changing the flow structure within the cavity.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/92469
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5424
ISSN: 1300-3615
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Bölümü / Department of Mechanical Engineering
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations

3
checked on Feb 4, 2023

Page view(s)

10
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.